Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Büyükşehir Belediyelerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Karneleri

A+ | A-

Medya ve kamuoyunun kamu yönetiminin faaliyetlerini daha duyarlı izlemesi, belediye hizmetlerinde etkinlik, kalite ve verimlilik anlayışı, belediyelerin topluma karşı görevi ve varlık gerekçesinin sonucudur.

Belediyeler tarafından yapılan çalışmaların vatandaş tarafından nasıl algılandığı sorgulanmalıdır. Belediye çalışmalarının vatandaşlar tarafından beğenilip beğenilmediğinin ölçüldüğü kamuoyu yoklamaları ile sınırlı tutulmamalıdır.

Yeni iletişim teknolojileri günümüzde her alanda kendini göstermekte ve hızla gelişmeye devam etmektedir.

İnternet teknolojileriyle birlikte etkileşimli bir ortam sağlayan internetin diğer alanlarda olduğu gibi belediyelerin halkla ilişkiler uygulamalarında da kullanıldığı görülmektedir.

Online halkla ilişkiler kapsamında değerlendirilebilecek bu uygulamalar, belediyelerin gerçekleştirdiği veya gerçekleştireceği hizmetlerin halka tanıtılmasında ve halkın görüşlerinin belirlenerek belediyenin hizmetlerine yön vermesinde önemli bir noktada bulunmaktadır.

Belediyelerin halk ile kuracağı etkileşimde kurumsal web sayfaları, sosyal medya uygulamaları ve mobil uygulamalardan etkin ve verimli bir biçimde yararlanması birçok faydayı da beraberinde getirebilir.

Halk ile kurulacak iletişimde bu araçların iki yönlü ve etkileşim odaklı bir biçimde kullanılması, belediye ve halk ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlayabilir.

Bu açıdan belediyelerin doğrudan kontrol edebildikleri ve halkla diyalog geliştirebildikleri bu uygulamalardan etkin ve etkileşimli bir biçimde yararlanması gereklidir.

HabereGüven olarak belediyelerin Halkla ilişkilerin tanıma ve tanıtma faaliyetleri çerçevesinde Büyükşehir belediyelerimizin Türkiye genelinde web sitelerinin aldıkları trafik ve takipçi sayılarını araştırdık.

Böylesi bir çalışmanın yapılmasından amaç, sadece belediyelerin başarı karnesini görmek değil, karneyi görerek, bundan sonra daha iyiye ulaşmak için neler yapılması gerektiğine, aksamaların nereden kaynaklandığını görmek ve bu bilgilerden hareketle başarı derecesinin artırılması için belediyelerimizin gereken iyileştirmeleri yapacak verilere ulaşmalarını sağlamaktır.

İşte Belediyelerimizin Web ve sosyal medya sıralamaları

Sıralama https://www.alexa.com/siteinfo/ verilerine göre yapılmış olup Türkiye sırası baz alınmıştır.