Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Gazze’de, Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi Açılıyor.

3 kez okundu
A+ | A-

20 Mayıs 2020 Tarihli ve 31132 Sayılı Resmi Gazete’nin ‘Yürütme ve idare’ bölümünde yer alan ‘Milletlerarası Andlaşmalar’ kapsamında;

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin Gazze’de Ortak İşletilmesi ve Devri ile Filistin Vatandaşlarının Tıpta Uzmanlık Eğitimini Türkiye’de Almasına Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2561)” yayınlandı.

Karara göre; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti (bundan sonra “Taraflar” olarak anılacaktır”);

21.05.2003 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Ulusal Otoritesi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Protokol’e dayanarak, sağlık ve Tıp alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla,

Madde 1’de ifade edilen hususlarda mutabık kalındığı şu şekilde açıklanmıştır:

“Bu Protokol ile; Filistin Devleti sınırları içerisinde yaşayanlara hizmet vermek üzere, Filistin Devletinin Gazze bölgesinde 180 yatak kapasiteli “ Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin (bundan sonra “Hastane” olarak anılacaktır) açılması ve 3 yıl süre ile taraflarca müştereken işletilmesi ile süre sonunda tarafların karşılıklı mutabık kalacağı ayrı bir protokol ile Hastanenin işletilmesinin Filistin tarafına devredilmesi de amaçlanmaktadır. Devrin ardından T.C Sağlık Bakanlığı tarafından izleme/koordinasyon faaliyeti 3 yıl süreyle daha devam edecektir.”

Bu Protokolün amacı Türkiye’de uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın başta hastane yönetimi olmak üzere uygun bileşenlerinin  Filistin Devleti’ne aktarılması; her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilmiş olan azami 5 Filistin tıp doktoruna, Türkiye’de uzmanlık eğitimi verilmesidir.” Bilgisi verilmiştir.

RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYINIZ