Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Macide BOYMUL

Vikipediye göre Karantina kelimesi, 40 sayısının İtalyancası olan "quaranta" kelimesinden geliyormuş. Ekonomisi ticarete dayanan Venedik Cumhuriyetinde, başkent Venedik'e salgın hastalık...

Pandemi  eski Yunanca'da tüm anlamına gelen (pan) ile insanlar anlamına gelen (demos) kelimelerinden türetilmiş. Bu yazının konusu 11 Marttan bu...

GÖÇMEN KADINLAR  Dünya üzerinde çitlemeler başladıktan, sonra yani özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla çatışmalar ve savaşlar son bulmadı, bulmuyor.   Bu savaş...

Dediğiniz, Diliniz " Kalp deniz, dil kıyıdır, denizde ne varsa kıyıya o vurur." demiş Mevlana. Kalp mi? Bilinçaltı mı? Ne...

Kadının özne olarak hayatına cinsiyet kimliğine sahip çıkma mücadelesi yaşamsal bir gereklilik iken 8 Mart bu gayretin en çok simgeleşmiş...

8 MART YAKLAŞIRKEN Kadının özne olarak hayatına cinsiyet kimliğine sahip çıkma mücadelesi yaşamsal bir gereklilik iken 8 Mart bu gayretin...