Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

11 Temmuz Dünya Nüfus Günü: World Population Day 11 July

| 11:16
A+ | A-

COVID-19’un bu ikinci yılında, dünyanın bazı bölgelerinin pandeminin derinliklerinden ortaya çıktığı, diğerlerinin ise aşılara erişim hala çok uzak olduğu için koronavirüse karşı savaşta sıkışıp kaldığı bir ara durumdayız.

Pandemi, özellikle cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanlarında sağlık sistemlerini etkiledi. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet adaletsizliklerini ortaya çıkardı ve şiddetlendirdi: tecrit sırasında toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, zararlı uygulamaları ortadan kaldırmaya yönelik programlar kesintiye uğradıkça çocuk evliliği ve kadın sünneti riski arttı. Önemli sayıda kadın işgücünü terk etti – genellikle düşük ücretli işleri ortadan kaldırıldı ya da uzaktan eğitim gören çocuklar veya eve bağlı yaşlılar için bakım sorumlulukları arttı – bu da sadece şu an için değil, aynı zamanda uzun vadeli istikrarsız.

Bu çerçevede, birçok ülke değişen doğurganlık oranları konusunda artan endişelerini dile getiriyor. Tarihsel olarak, doğurganlık oranları üzerindeki telaş, insan haklarının feshedilmesine yol açmıştır.

UNFPA , hakları, sağlığı ve tercihleri ​​ihlal ettikleri takdirde son derece zararlı olabilecek gerici politika tepkilerine karşı tavsiyede bulunur. Ajans, kadınların bedenleri ve doğurganlıkları üzerinde seçim yapmaları için eğitimsel, ekonomik ve politik olarak güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. 

Dünya Nüfus Eğilimleri

Dünya nüfusunun 1 milyara ulaşması yüzbinlerce yıl sürdü – sonra yaklaşık 200 yıl içinde yedi kat arttı. 2011’de dünya nüfusu 7 milyara ulaştı ve bugün 7,7 milyar civarında ve 2030’da 8,5 milyara, 2050’de 9,7 milyara ve 2100’de 10,9 milyara ulaşması bekleniyor.

Bu çarpıcı büyüme, büyük ölçüde üreme çağına ulaşan insan sayısının artmasından ve doğurganlık oranlarındaki büyük değişiklikler, artan kentleşme ve hızlanan göçten kaynaklanmaktadır. Bu eğilimlerin gelecek nesiller için geniş kapsamlı etkileri olacaktır.

Yakın geçmişte doğurganlık oranlarında  ve  yaşam beklentisinde muazzam değişiklikler görüldü. 1970’lerin başında,  kadınların  her birinin ortalama 4,5 çocuğu vardı ; 2015 yılına kadar dünyadaki toplam doğurganlık, kadın başına 2,5 çocuğun altına düşmüştü. Bu arada, ortalama  küresel yaşam süresi  1990’ların başında 64,6 yıldan 2019’da 72,6 yıla yükseldi.

Buna ek olarak, dünya yüksek düzeyde  kentleşme  ve göçü hızlandırıyor. 2007, kentsel alanlarda kırsal alanlardan daha fazla insanın yaşadığı ilk yıldı  ve 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 66’sı şehirlerde yaşıyor olacak.

Bu mega trendlerin geniş kapsamlı etkileri var. Ekonomik kalkınmayı, istihdamı, gelir dağılımını, yoksulluğu ve sosyal korumayı etkilerler. Ayrıca sağlık, eğitim, barınma, sanitasyon, su, gıda ve enerjiye evrensel erişimi sağlama çabalarını da etkiler. Bireylerin ihtiyaçlarını daha sürdürülebilir bir şekilde ele almak için politika yapıcılar, gezegende kaç kişinin yaşadığını, nerede olduklarını, kaç yaşında olduklarını ve kaç kişinin onlardan sonra geleceğini anlamalıdır.

Türkiye’nin nüfus haritası

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinden bağımsız olarak, Adres Kayıt Sistemi esas alınarak hazırlanan nüfus haritasına göre, Türkiye’de nüfus yoğunluğu en yüksek bölge 24 milyon 899 bin 126 kişinin yaşadığı Marmara, en düşük bölge ise 6 milyon 513 bin 106 kişinin yaşadığı Doğu Anadolu.

İç Anadolu Bölgesi’nin nüfusu 12 milyon 896 bin 255, Akdeniz Bölgesi’nin nüfusu 10 milyon 584 bin 506, Ege Bölgesi’nin nüfusu 10 milyon 477 bin 153, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin nüfusu 8 milyon 576 bin 391, Karadeniz Bölgesi’nin nüfusu ise 7 milyon 696 bin 132.

En fazla nüfus İstanbul’da, en az nüfus Bayburt’ta

İllere göre nüfus dağılımında ilk sırada 14 milyon 820 bin 355 kişinin yaşadığı İstanbul yer alıyor. İstanbul’u, 5 milyon 452 bin 320 nüfus ile Ankara, 4 milyon 308 bin 112 nüfus ile İzmir, 3 milyon 60 bin 177 nüfus ile Bursa, 2 milyon 442 bin 488 nüfus ile Antalya takip ediyor. Türkiye’nin en az nüfusa sahip illeri arasında 78 bin 324 ile Bayburt, 88 bin 534 ile Tunceli, 94 bin 586 ile Ardahan ve 138 bin 632 ile Kilis yer alıyor.

Kadın-erkek dağılımına göre ise Marmara’da 12 milyon 483 bin 740 erkek, 12 milyon 415 bin 386 kadın yaşıyor.

İç Anadolu’da 6 milyon 407 bin 291 erkek, 6 milyon 488 bin 964 kadın, Akdeniz’de 5 milyon 214 bin 804 erkek, 5 milyon 269 bin 702 kadın, Güneydoğu Anadolu’da 4 milyon 333 bin 219 erkek, 4 milyon 243 bin 172 kadın, Karadeniz’de 3 milyon 828 bin 53 erkek, 3 milyon 868 bin 79 kadın, Doğu Anadolu’da 3 milyon 308 bin 921 erkek, 3 milyon 204 bin 185 kadın nüfusu bulunuyor.

80 yaş üstü nüfus

80 yaş ve üstü nüfusun en yüksek olduğu bölge, 429 bin 781 ile Marmara. Marmara’yı, 267 bin 637 kişi ile Ege, 264 bin 426 kişi ile İç Anadolu, 244 bin 535 kişi ile Karadeniz, 185 bin 443 kişi ile Akdeniz, 97 bin 588 kişi ile Doğu Anadolu bölgeleri izliyor. 80 yaş ve üstü nüfusun en düşük olduğu bölge ise 88 bin 511 ile Güneydoğu Anadolu.

17 yaş altı nüfus

Türkiye’deki 0-17 yaş aralığının bölgelere dağılımı da nüfus haritasında yer alıyor. En yüksek genç nüfus 6 milyon 76 bin 943 ile Marmara’da yaşıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 3 milyon 300 bin 970, İç Anadolu Bölgesi’nde 3 milyon 194 bin 725, Akdeniz Bölgesi’nde 2 milyon 921 bin, Ege Bölgesi’nde 2 milyon 322 bin 319, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2 milyon 169 bin 800, Karadeniz’de 1 milyon 659 bin 409 kişi 0-17 yaş aralığında bulunuyor.

deneme