Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

2022 yılı ‘Hayvanların tanımlanması ile veteriner biyolojik ürünlerin uygulama ücretleri’ne tepki

1985 yılında Lağvedilen Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü yeniden kurulmalıdır!

A+ | A-

Mersin Tarım Orkam-Sen Şube Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Özden konuyla ilgili yazılı açıklamasında; “Soruyoruz! Veteriner sağlık çalışanları sağlık sınıfına dahil kamu çalışanları olmalarına rağmen neden “sağlıkta şiddet yasasına” dahil edilmemişlerdir?” dedi.

Özden yazılı açıklamasına şu şekilde devam etti; 

Avrupa ülkelerinde tek tıp-tek sağlık konsepti kapsamında beşeri hekim paydaşlarımızdan bile daha fazla değer verilen veteriner hekimler ülkemizde son yıllarda uygulanan mesleki yıpratma girişimlerine maruz kalmaktadır. Pandemi döneminde bile canla başla hayvan sağlığı ve koruyucu halk sağlığı için yoğun biçimde çalışan hatta ülkemize ait covid aşısının sahibi Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ hocamız da veteriner hekim olmasına rağmen veteriner hekimleri neredeyse yok sayan zihniyetin amacı nedir?

Köy köy ahır ahır yaz kış demeden her türlü zorlu arazi koşullarında çalışan, halk sağlığı ve gıda güvenliği için et, süt, yumurta gibi hayvansal kökenli gıda üretiminin her aşamasında görev üstlenen, belediyelerde çok sayıda hastalığın taşıyıcısı vektörlerle mücadele işini omuzlayan, çok zor şartlar altında sokak hayvanlarının sağlığı ve refahı için emek sarf eden veteriner hekim arkadaşlarımız neden görmezden geliniyor?

Siyasal iktidar kaynaklı bu yok saymanın, bu sürekli ayrımcılığın ve hak gaspına maruz bırakmanın nedeni nedir?

Soruyoruz! Bazen doğrudan müdahale ettiği hayvanın şiddetine daha çok da hayvan ve işletme sahibinin sözlü ve fiziki saldırısına maruz kalan dolayısıyla fazlasıyla yıpranan; brusella, tüberküloz, kuş gribi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vs. çok sayıda zoonotik hastalığa maruz kalma riski altında çalışmak zorunda kalan dahası bu türden hastalıklara yakalanan veteriner sağlık çalışanlarının fiili hizmet zammı/yıpranma hakkı neden hala iade edilmiyor?

2008 yılında bütün sağlık sınıfını kapsayan bir düzenlemeyle gasp edilen fiili hizmet zammı 2018 yılında beşeride çalışan doktorlara verildiği halde, neden sağlık sınıfında olan veteriner hekimlere tanınmamıştır? Bir hakkı gasp ederken veteriner sağlık çalışanların sağlık sınıfına dahil olduğunu hatırlayanlar bir hakkın iade edilmesi sırasında neden veteriner sağlık çalışanlarının sağlık sınıfına dahil olduklarını unutmuşlardır?

Bu neyin kavgası, neyin kini ve öfkesidir?

Soruyoruz! Veteriner sağlık çalışanları sağlık sınıfına dahil kamu çalışanları olmalarına rağmen neden “sağlıkta şiddet yasasına” dahil edilmemişlerdir?

Soruyoruz! Beşeride çalışan doktorlar için ek gösterge güncellemesi için çalışma yapan siyasal iktidar neden veteriner hekimleri bu düzenlememin dışında tutmuşlardır? 

Siyasal iktidarın veteriner hekim ve veteriner sağlık çalışanlarına karşı çok sistematik ve inatçı bir hak gaspına maruz bırakma, itibarsızlaştırma ve geleceksizleştirme politikası güttüğü açıktır. 

 “Ölümü göster sıtmaya razı et!”

Bu politikanın son örneğini “Hayvanların Tanımlanması ve Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri”  konusunda yapılanlar oluşturmuştur.

Eski Bakan Eşref Fakıbaba döneminde “bıçak parasına” benzetilerek hedef alınan ve kaldırılan veteriner sağlık çalışanlarının yüz yıllık aşı uygulama ücret hakkı, gelişen tepkiler üzerine önce “bütçeden karşılanacak” denildi daha sonra ise verilen söz yerine getirilmeyerek eski biçimiyle uygulanmaya konuldu.

 “Ölümü göster sıtmaya razı et!” politikasının bu alandaki karşılığı da “aşı uygulama ücetlerini kaldırma saldırısı altında aşı uygulama ücretlerini yıllar yılı sabit tutarak enflasyona ezdirmek!

En son 2012 yılının şubat ayında güncellenen uygulama fiyatları 2022 yılında komik rakamlarla sırf kamudaki veteriner hekim meslektaşlarımızın yükselen sesini azaltmak için güncellenmiştir. Ekmeğin bile fiyatının ki gramajı sürekli düşmesine rağmen 2012 yılından beri 4 kat artmışken uygulama ücretlerinde yapılan bazı uygulamalarda 0.5 kat bazı uygulamalarda 2 kat arttırılan fiyatlar enflasyon karşında ezilen hekimlerde tepkiye neden olmuştur.

Küçükbaş hayvan küpesi uygulama ücreti 50 kuruştan 75 kuruşa, büyükbaş hayvan aşı uygulama ücreti 75 kuruştan 1.5 TL’ye çıkarılarak veteriner hekimlerle resmen dalga geçilmektedir. Ama ne hikmetse bakanlık tarafından uygulanan aşılarda ücretler her sene artmaktadır ve bu durum sanki üreticiden alınan tüm ücretin veteriner hekimlerin cebine girdiği gibi yanlış bir algı oluşturmaktadır.

2012 yılında yaklaşık 1500 dolara denk gelen maaşlar 2022 yılına geldiğimizde gerçekçi olmayan TÜİK rakamları enflasyon karşısında erimiştir. An itibariyle diğer memur sınıflarında olduğu gibi veteriner hekimlerin alım gücü azalmış, maaşları 750 dolar seviyelerine inmiştir.

Bu yanlıştan acilen dönülmeli ve veteriner hekimler hakettiği saygınlığa tekrar kavuşturulmalıdır. Kuruşçu ve buçukçu politikalarla veteriner hekimler aşağılanmamalıdır.

Bu vesileyle,

Hayvanların Tanımlanması ve Biyolojik Ürün Uygulama Ücretleri, en az Asgari Ücret Artış Oranı kadar artırılarak Kamu Bütçesinden karşılanmalıdır!

Veteriner sağlık çalışanlarına gaspedilen fiili hizmet zammı/yıpranma hakkı iade edilmelidir!

Sağlıkta Şiddet yasasına Veteriner Sağlık Çalışanları da dahil edilmelidir!

Beşeride Çalışan sağlık çalışanları için TBMM’de bekletilen Ek Gösterge düzenlenmesine veteriner sağlık çalışanları da dahil edilmelidir!

1985 yılında Lağvedilen Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü yeniden kurulmalıdır!

Sendikamız Tarım Orkam-Sen, Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolundaki Kamu Çalışanlarının gerçek sendikası olarak hayvancılık ve koruyucu halk sağlığı alanında gerçek adil, erişebilir, ücretsiz ve nitelikli bir kamu hizmeti anlayışıyla veteriner sağlık çalışanlarının haklarının korunması ve yeni hakların kazanılması için mücadelesini geliştirerek sürdürecektir.