KESK ŞUBELER PLATFORMU ADINA YAPI-YOL SEN ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALAATTİN SÜZER; “FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİYİ, SAVAŞA KARŞI BARIŞI, GERİCİLİĞE KARŞI LAİKLİĞİ, IRKÇILIĞA KARŞI EMEĞİN BİRLİĞİ VE HALKLARIN KARDEŞLİĞİNİ SAVUNMAYA DİLİMİZİN DÖNDÜĞÜ GÜCÜMÜZÜN YETTİĞİ KADAR DEVAM EDECEĞİZ.”

KESK Adana Şubeler Platformu Heykelli Parkta “KHK’lar Gidecek Biz Kalacağız” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Platform adına basın açıklamasını Yapı-Yol Sen Şube Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Süzer okudu.

Süzer konuyla ilgili açıklamasına şu şekilde devam etti;

KHK ile ihraç edilen dostlarımıza sahip çıkmak adına rutin hale gelmiş gibi görünen ayrıca bir karşılığı ya da yaptırımı yokmuş gibi görünen basın açıklamalarımızı yapmamızın bir nedeni de ‘’hak yemenin onursuz olduğunu bildiğimiz kadar hak yedirmenin de onursuz olduğunu’’ bilmemizdir.

Bir kez daha tekrar ediyoruz KESK ‘ li ihraçlar onurumuzdur. Amacımızın dönemin sosyal hafızasını tutmak, insanlara KHK hukuksuzluğunu duyurarak bu ülkede KHK hukuksuzluğunun son bulmasına katkı sağlamak olduğunu bir kez daha tekrar etmek isteriz.  Haksızlık , hukuksuzluk ve adaletsizlik üzerine kurulu yönetimlerini devam ettirmeye yönelik uygulamalarla ayakta durmaya çalışan iktidar., emekçilerin , sendikaların, meslek örgüt ve odalarının, demokratik  kitle örgütlerinin üzerindeki baskılarını her geçen gün artırmaya devam ederken OHAL hukuksuzluğunu da olağan hale getirmeye çalışmaktadır.

Mevcut iktidar bizleri aydınlıktan demokrasiden,  emekten, adaletten hak ve özgürlüklerden vazgeçirip kendilerine dokunmayan eleştirmeyen sorgulamayan bir toplum yaratmayı amaçlamaktadır. Ülkede muhalif olan ya da muhalif söylemlerle birkaç cümle sarf eden kişi ya da kişilerden  neredeyse soruşturma, kovuşturma altında olmayan ya da  bu vesile ile ceza alamayan tek bir yurttaş kalmamıştır.

 Bilindiği üzere resmi rakamlara göre 125.678 kamu görevlisi kamu görevinden ihraç edildi. 1767 vakıf dernek, sendika, 109 yurt, 934 özel okul , 15 üniversite , 49 sağlık kuruluşu, 116 basın yayın kuruluşu kapatılıp 181500 kişinin pasaportuna el konularak anayasal hak olan seyahat özgürlüğü engellendi.

OHAL komisyonu 01.09.2022 tarihi itibarıyla incelenmesi devam eden dosya sayısını 1407 olarak açıklamış, başvuruların yüzde 99’u karara bağlanmıştır. Karara bağlanan ve kabul kararı verilen davaların yüzde 68’i kapatılan kuruluşlarla ilgilidir.

 Oluşturulma amacı dosya incelemek olan OHAL komisyonu 22.05.2017 yılından bu yana toplam 127.192 başvurunun 1407 sini hala incelemediği gibi karara bağlanmayan 1407 başvurunun hali hazırda 1000’e yakınının KESK üyesi olması da ayrıca manidardır. Mevcut istatiksel bilgileri kamuoyuyla paylaşmamızın temel nedeni rakamsal veriler vermekten ziyade, her bir dosyanın ayrı bir hayati önem taşıması ve kişisel ekmek kavgası içermesi gerçekliğidir. 

Faşizme karşı demokrasiyi, savaşa karşı barışı, gericiliğe karşı laikliği, ırkçılığa karşı emeğin birliği ve halkların kardeşliğini savunmaya dilimizin döndüğü gücümüzün yettiği kadar devam edeceğiz.

 Ve SON olarak bir kez daha haykırıyoruz;  KHK’lar GİDECEK BİZ KALACAĞIZ diyoruz.