Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Adana Tabip Odası; “11 hekime disiplin soruşturması açılması kaygılarımızı derinleştirmektedir.”

A+ | A-

Adana Tabip Odası; “Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesinde 11 hekime bilinmeyen bir nedenle açılan disiplin soruşturmasını doğru bulmuyoruz, “Pandemi sürecinde hekimlere yapılan bu davranışlardan kaygı duymaktayız.

Psikiyatri Uzmanı meslektaşlarımızın ruh sağlığının bozulmaması için çözüm odaklı davranıp, sorunların çözülmesini istiyoruz” dedi.

HEKİM İSTİFALARI ARTMAKTADIR

Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Adana Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Selahattin Menteş ve Adana Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ahmet Suntur’un da hazır bulunduğu açıklamada 37 yıllık 530 yataklı 21 Psikiyatri uzmanı ile hizmet veren Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı hastanesinde son yıllarda psikiyatri uzmanlarının iş yükünün çok arttığı ifade edildi.

Tabip Odası açıklamasında; “Meslektaşlarımızın çalışma koşulları, ağır sorumluluk yüklenmeleri, giderek artan ve artık mobbing halini alan haksız uygulamalar ve yetersiz ek ödemeler nedeniyle emeklilik, tayin ve istifa yoluyla kurumdan ayrılmaktadır.” denildi.

Adana Tabip Odası tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“Hastanedeki en büyük sorunun hastane idaresinin, hekimlerden gelen önerileri dikkate almaması ve çözüm odaklı olmamasından kaynaklandığını belirten Tabip Odası, “Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletilen sorunlara da yeterince çözüm yoluna gidilmemiştir. 37 yıllık geçmişi ve deneyimi bulunan bu hastanenin yıllar içinde şekillenen çalışma düzeni de son birkaç yıl içinde değiştirilerek bozulmuştur” denildi.

Ayrıca, “geçmişte ve yakın zamanda verilen dilekçelerle, mevzuat ve emsal yargı kararları vurgulanarak, yapılan nöbet uygulamasının mevzuata aykırılığı ve düzeltilmemesi halinde yargıya taşınacağı belirtilmesine rağmen hala bir çözüm üretilmemiş, acilde görevlendirilen psikiyatri uzmanına ek olarak, servis nöbeti tutturulan 2. Psikiyatriste, mavi kod, yoğun bakım ve idari amir nöbetleri de yüklenmiştir. Mevzuatta idari hekim nöbeti tutması gereken başhekim yardımcıları ve diğer branş uzman hekimleri nöbete girmemektedir” bilgisi paylaşıldı.

HEKİMLERİN İŞ YÜKÜ ARTTI

Diğer tüm hastanelerde sekreterlerce yürütülen bilgisayar işlerinin bu hastanede sadece doktorlar tarafından yürütüldüğünü de hatırlatan Adana Tabip Odası, “Sadece yatan hastalara ilaç girme işlemi her bir servis için 1,5 saate kadar uzamaktadır. Her hekimin 30-50 hastası olduğu düşünüldüğünde, poliklinikten arta kalan 1,5 saatte başka hiçbir işle uğraşmadan, hastanın yüzüne bakmadan sadece ilaç girme süresi kaldığı görülecektir. Defalarca talep edilmesine ve söz verilmesine rağmen servis sekreterleri hekimlerin yanında görevlendirilmemiştir. Bu hastanelerin hasta profili ağır ruhsal bozukluklardan oluşmakta, yatışlar hastalığın alevlendiği dönemlerde olduğundan çoğu zaman kendine ve etrafına zarar verme riski olan hastalar yatırılmaktadır. Bu nedenle hastanenin fiziki şartları acilen düzeltilerek,  koğuş sisteminden vazgeçilerek hasta güvenliği açısından yeni yapılanmaya gidilmelidir.”

KAYGILARIMIZ DERİNLEŞMEKTEDİR

Oda açıklamasının devamında; “Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesinde uzun süredir çalışan hekim ve personellerin de önerileri alınarak günümüz şartlarına uygun, hastaların yatmaktan, yakınlarının yatırmaktan çekinmeyecekleri bir hale getirilmelidir.  İkincisi ise bu hastanede çalışan hekim ve personelin verdikleri emeğin karşılığını almaları konusudur. Yatan hasta yönünden benzerine az rastlanan zorluklar altında çalışan hekimler, polikliniklerde ve sağlık kurullarında da genel hastanelerden çok daha zor vakalara hizmet vermektedirler. Bu nedenle hak ettikleri döner sermaye ve ek ödemeleri tavan uygulamadan verilmelidir.

Bu yaşanan olumsuzluklardan sonra idarenin çözüm bulmak yerine bilinmeyen bir nedenle 11 hekime disiplin soruşturması açılması kaygılarımızı derinleştirmektedir. Bir an önce sorunların çözülerek haksız yere açılan soruşturmalara son verilmesi temennimizdir” şeklinde ifade edildi.