Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

ADANA TABİP ODASI; “TTB YÜKSEK ONUR KURULU ÜYESİ Dr. ŞEYHMUS GÖKALP SERBEST BIRAKILSIN”

A+ | A-

ADANA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU; “TTB YÜKSEK ONUR KURULU ÜYESİ Dr. ŞEYHMUS GÖKALP SERBEST BIRAKILSIN”

Adana Tabip Odası, “Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın” konulu basın açıklaması gerçekleştirdi.

Oda adına basın açıklamasını Uzman Doktor Selahattin Menteş okudu. Menteş’in ardından TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’de konuyla ilgili konuşma gerçekleştirdi.

Menteş açıklamasında; “Dr. Şeyhmus Gökalp 2002 Fırat Tıp Fakültesi mezunudur. Diyarbakır’da işyeri hekimi olarak çalışmaktadır. 2014-2018 yılları arasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeliği yapmış, geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen 72. Büyük Kongrede TTB Yüksek Onur Kurulu’na seçilmiştir.

TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, 20 Kasım 2020 tarihinde saat 05.30’da evinde iki kızının gözleri önünde gözaltına alınmış ve 23 Kasım’da çıkarıldığı mahkeme tarafından haksız-hukuksuz, adalete sığmayan, somut hiçbir delile dayalı olmayan, tutarlılıktan uzak gerekçelerle tutuklanmıştır. Dr. Şehmus Gökalp adresi ve çalıştığı yer belli olan, çağrılması halinde tereddütsüz ifadeye gitmeye hazır olan bir hekimdir. Adalet duygusunu örseleyen tutukluluğuna yapılan itiraz reddedilmiş ve Dr.Şeyhmus Gökalp’in tutuklanmasına iki gerekçe gösterilmiştir:

İlki, bir platformun toplantısına katıldığı iddiası ki; katılmadığını ısrarla belirtmesine, bu beyanının aksini gösterir görüntü, ses kaydı vb. hiçbir kanıt olmamasına rağmen, bu durumun kuvvetli suç şüphesi oluşturduğu kabul edilmiştir.

İkincisi ise 2016 yılında teslim olan bir itirafçının yalanlarıdır. Bu itirafçı 2016 yılında teslim olduğu tarihte çok sayıda kişi hakkında ifade vermiştir. Dr. Şeyhmus Gökalp, bu itirafçının teslim olduğu tarihte verdiği ifadelerinde yer almamıştır. Bilinmeyen bir nedenle, teslim olduktan üç yıl sonra 26 Mart 2019’da birçok hekim hakkında olduğu gibi, Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında da soyut iftiralarda bulunmuştur.

Daha önce de benzerlerini sıkça gördüğümüz ve tutuklamasını gerektirecek hiçbir suçu, suç unsuru içeren somut bir eylemi olmamasına, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bu tür beyanların kanıt değeri taşımadığına ilişkin kararları bulunmasına karşın hukuk dışı bir şekilde soyut iftiralar kanıt sayılarak serbest bırakılması talebi reddedilmiştir.

Yüksek Onur Kurulu üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp  bütün yaşamını iyi hekimlik değerlerine adamış, hastaları ve tanıyan herkes tarafından çok sevilen bir hekimdir. Dr. Gökalp kanun dışı hiçbir etkinlik içinde olmamıştır ve suçsuzdur. Haksız hukuksuz ve pandemi koşullarında başlı başına cezalandırmaya dönüşmüş cezaevi koşullarında tutukluluğuna bir an önce son verilerek tutuksuz olarak, adil bir şekilde yargılanmasını talep ediyoruz” dedi.

TTB 2.Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ise konuşmasında;

HERKES BİLİYOR ŞEYHMUS GÖKALP’IN SUÇSUZLUĞUNU

herkes biliyor, zarların hileli olduğunu

herkes biliyor, iyi adamların kaybettiğini

herkes biliyor, dövüşün hileli olduğunu

fakirler fakir kalır, zenginler zenginleşir

hep böyle gider

herkes biliyor, geminin su aldığını

herkes biliyor, kaptanın yalan söylediğini…

                                                                       Leonard Cohen

HERKES BİLİYOR ŞEYHMUS GÖKALP’IN SUÇSUZLUĞUNU

Herkes biliyordu; Şeymus Gökalp’ın   H.B.A. isimli itirafçının yalan beyanları ile tutuklandığını,

Herkes biliyordu; Şeyhmus Gökalp, Selçuk Mızraklı gibi iyi hekimlerin kaybettiğini,

Herkes biliyordu; Bu tutuklamaların antidemokratik hileli olduğunu,

Herkes biliyordu; Şeyhmus Gökalp’in devrimci, yurtsever, iyi bir baba, iyi bir eş olduğunu,

Herkes biliyordu; Şeyhmus Gökalp’in eşit, ücretsiz, ulaşılabilir, anadilde sağlık hizmetinin hayata geçmesi için verdiği mücadeleyi,

Herkes biliyordu; Şeyhmus Gökalp’in ailesini geçindirmek ve okumak için yıllarca fındık bahçelerinde, pamuk tarlalarında çalıştığını ve simit sattığını,

Herkes biliyordu; Şeyhmus Gökalp’in İnsan Hakları Derneği yönetiminde yer aldığını, Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nda gönüllü olarak çalıştığını,

Herkes biliyordu; Şeyhmus Gökalp’in 2014-2018 yılları arasında TTB Merkez Konseyi üyesi ve Yüksek Onur Kurulu üyesi olduğunu,

Herkes biliyordu; Şeyhmus Gökalp’in Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantılarına katılmadığını,  delegele olmadığını,

Herkes biliyordu; Şeyhmus Gökalp’in Veni Vidi Hastanesi’nde görev yapmadığını, kimseyi tedavi etmediğini,

Herkes biliyordu; Şeyhmus Gökalp’in tutuklanmasının TTB’ye ve hekimlere gözdağı vermek ve  Sağlık Bakanlığı’nın pandemi sürecinde yaptığı vahim hataları ve sakladığı gerçek rakamları bütün yalınlığıyla ortaya koyan TTB yönetiminin cezalandırılmaya çalışıldığını,

Herkes biliyordu; Şeyhmus Gökalp’in iyi hekimlik değerlerine sahip ve onurlu bir hekim olarak  anti-demokratik, adaletsiz  uygulamaların  karşısında olduğunu,

Herkes biliyordu; Şeyhmus Gökalp’in “Biz hakikati görmezden gelemeyiz, gördüğümüz hakikati de ifade etmekten çekinmeyiz” diyerek yaşam felsefesini ortaya koyduğunu,

Herkes biliyordu; fakirler fakir kalır, zenginler zenginleşir

hep böyle gider

Herkes biliyordu; adalet gemisinin su aldığını

Herkes biliyordu; kaptanın yalan söylediğini…

HERKES BİLİYOR; ŞEYHMUS GÖKALP’İN SUÇSUZLUĞUNU