ADANA’DA “ALEVİLER EŞİT YURTTAŞLIK İSTİYOR” BAŞLIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIYA İLGİ OLDUKÇA FAZLA OLDU.

Aleviler, AKP tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu’na getirilen Cemevlerinin elektrik ve su faturalarının devlet tarafından ödenmesini de içeren torba yasaya karşı Meclis önünden seslenmiş: “Torba yasa yaklaşımı inancımıza saygısızlık olduğu gibi, ocaklarımıza kayyum atamaktır. Kabul etmiyoruz, eşit yurttaşlık istiyoruz” ifadelerini kullanmışlardı.

AKP tarafından hazırlanan ve Alevilerin eşit yurttaşlık talepleri dikkate alınmadan Cemevlerine yönelik düzenlemeyi de içeren torba kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) hızlıca geçtikten sonra gelişmeleri değerlendirmek üzere Alevi örgütleri tarafından ilk kapsamlı toplantı bugün Adana’da gerçekleştirildi.

WhatsApp Image 2022-11-12 at 17.27.03

Selman-ı Pak Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantının konuşmacıları; Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez’di. Konuşmacılar masadaki yerlerini aldıktan sonra toplantı öncesi Gülbenk" Duası yapıldı.

Konuşmacılar masadaki yerlerini aldıktan sonra toplantı öncesi Gülbenk" Duası yapıldı.

Daha sonra Adana Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Hayri Yılmaz tarafından açılış konuşması yapıldı;

Yılmaz konuşmasında; “Adana Alevi Platformu Kurum Başkanları, çok değerli sivil toplum kurum başkanları, siz değerli hanımefendi, beyefendiler ve sevgili gençlerimiz gündemimize başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşgeldiniz.

Ali Kenanoğlu’ndan 40 maddelik DEPREMLE İLGİLİ kanun teklifi Ali Kenanoğlu’ndan 40 maddelik DEPREMLE İLGİLİ kanun teklifi

Alevi Kültür Dernekleri Adana Şube Başkanı olarak yönetimimizle beraber böylesi anlamlı bir oluşuma ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu toplantının gerçekleşmesi, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Sayın Mustafa Arslan ve örgütten sorumlu Genel Sekreterimiz Sayın Ali Özveren tarafından talep edilmiştir.

Toplantımız Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkez Başkanımız Sayın İsmet Kurt ve Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı Genel Merkez Başkanı Sayın Ercan Geçmez’in katkılarıyla gerçekleşecektir.

WhatsApp Image 2022-11-12 at 17.26.17

Bugün rahatsızlığı nedeniyle aramızda bulunamayan Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Merkez Başkanımız Sayın Cuma Erçe’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kurumlarımızın kuruluşundan bugüne bizden önce hizmet veren, yol yürüyen tüm canlarımıza teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Hakka yürüyen canlarımıza Hak’tan Rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.

Toplantımızın nedeni, geçmişten bugüne yapılan haklı mücadelemizin geldiği son durumu ve gelişmeleri siz kıymetli canlarla paylaşıp fikir alışverişinde bulunmaktır” dedi.

Adana Alevi Platformu Dönem sözcüsü Hamit Karaoğullarından ise yaptığı konuşmasında;

“Yolu bir, dili bir , hak hukuk adalet diyen , haksızlığa boyun eğmeyen , insan odaklı değerli canlar , aynı yola hizmet eden değerli kurumlar,  hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle 13 bileşenden oluşan Adana Alevi platformumuz bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirtmek isterim. Geldiğimiz süreçte Emperyalistlerin ve iş birlikçilerinin böl parçala yönet İlkesi tamda bizleri vurmuştur. Bölündük, parçalandık, yönetilme durumuna geldik. Yola hizmeti hak bilen tüm canlara çağrımızdır, Gelin canlar bir olalım iri olalım diri olalım, haktan hukuktan, adaletten yana mücadeleyi birleşe birleşe verelim. İnsanca onurlu yaşam adına dillerin ve inançların sorgulanmadığı Eşit yurttaşlık hakkımızı Birleşe birleşe omuz omuza mücadele günlerimizin geldiğini belirtmek isterim. Bugün bir araya gelen tüm canları aşkı niyaz ile selamlıyor. Hoş geldiniz diyorum” dedi.

Gelen konukların konuşmaları ise şu sırayla gerçekleşti;

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez’in konuşması;

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan’ın konuşması;

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt’un konuşması;

Toplantıya Katılım Sağlayanlardan

Avukat Kemal Derin’in konuşması;

Adana Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği Başkanı Kemal Çelik’in konuşması;

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI KURULDU, GÖREV VE YETKİLERİ BELİRLENDİ.

AKP tarafından hazırlanan ve Alevilerin eşit yurttaşlık talepleri dikkate alınmadan Cemevlerine yönelik düzenlemeyi de içeren torba kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçmişti. Meclis'ten geçen kanuna karşı Alevi yurttaşlar Ankara'da eylem yapmış polis saldırısına maruz bırakılmışlardı. Buna rağmen Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kuruluşu Resmi Gazete'de yayımlandı.

WhatsApp Image 2022-11-12 at 17.27.12

'BAKAN TARAFINDAN VERİLEN GÖREVLERİ YAPMAK' DA BAŞKANLIĞIN İŞİ OLACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın görev ve yetkileri de tarif edildi ve şöyle denildi:

"Cemevlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, Cemevlerindeki hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini koordine etmek, Cemevlerinin başkanlıkça belirlenen hizmetlerinin gördürülmesi için yerel yönetimlere veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ödenek aktarımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Alevi-Bektaşilik hakkında tüm yönleriyle, sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, özgün bilgi üretimi için uygun ortamlar hazırlamak, yayınlar yapmak ve bu alandaki çalışmaları desteklemek. Alevi-Bektaşilikle ilgili akademik faaliyetleri desteklemek amacıyla üniversiteler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, Alevi-Bektaşiliği yurt içinde ve yurt dışında bilimsel yönüyle araştırmak, derlemek ve bu amaçla yapılan çalışmaları desteklemek, görev alanı kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarını ve bu alandaki yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek basılmasını ve yayımlanmasını sağlamak, Alevi-Bektaşilikle ilgili eğitim ve kültür faaliyetlerini yürütmek ve desteklemek, Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

WhatsApp Image 2022-11-12 at 17.26.06

DANIŞMA KURULU ÜYELERİNİ ERDOĞAN SEÇECEK

Kararnamede, başkanlığın görev alanındaki çalışmalarını değerlendirmek ve önerilerini başkanlığa bildirmek üzere kurulan Danışma Kurulu'na ilişkin şunlar kaydedildi:

"Danışma Kurulu, başkan ve 11 üyeden oluşur. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Danışma Kurulu'nun da başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri, Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş kişiler ile başkanlığın görev alanına giren konularda araştırma ve çalışmaları bulunanlardan Cumhurbaşkanı'nca 3 yıllığına seçilirler. Bakan gerekli gördüğü hâllerde Danışma Kurulu'na başkanlık edebilir. Danışma Kurulu üyelerinin ve toplantıya davet edilen kişilerin ulaşım ve konaklama giderleri bakanlık bütçesinden karşılanır. Danışma Kurulu'nun çalışma usul ve esasları bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

WhatsApp Image 2022-11-12 at 17.26.31

BAŞKANLIK

Başkan ve başkan yardımcısının haklarına ilişkin ise "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30'uncu maddesi uyarınca sırasıyla strateji geliştirme başkanı ve bakanlık genel müdür yardımcısına denktir" ifadeleri kullanıldı.

53 KİŞİLİK KADRO

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nda genel kadro durumu ise şu şekilde belirlendi:

"Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı (1), Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcısı (2), Daire Başkanı (5), 3'üncü derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni (10), 6'ncı derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni (10), 10'uncu derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni (10), programcı (2), çözümleyici (2), sekreter (1), şoför (1), 7'nci derece hizmetli (1), 8'inci derece hizmetli (1), mütercim (2), sosyolog (2), psikolog (2), grafiker (1)."