Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Ali Babacan Adana’dan Seslendi: Tarımda Kendi Kendine Yeten Bir Ülkenin DEVA’sı Hazır

| 10:48
A+ | A-

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Adana’dan Seslendi; Tarımda Kendi Kendine Yeten Bir Ülkenin DEVA’sı Hazır

DEVA (Demokrasi ve Atılım) Partisi, Tarım Eylem Planı’nı 8 Haziran 2021 Salı günü Saat 09.30’da Adana’da düzenlenen toplantı ile kamuoyuyla paylaşıldı.

DEVA Partisi İl Başkanı Sadullah Kısacık tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından kürsüye DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çıktı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir ayrı ayrı konuşmalar gerçekleştirdi.

Babacan’ın üzerinde ısrarla durduğu konu başlıkları;

Çiftçinin 7 DEVA’sı

  1. Çiftçilerin borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz.
  2. Çiftçilerin kullandığı mazot ÖTV’sini çiftçiye geri vereceğiz.
  3. Çiftçilere kullandığı gübrenin maliyetinin %50’sini destek olarak geri vereceğiz.
  4. Çiftçilerin toprağına, traktörüne haciz gelmeyecek, üretimi aksamayacak
  5. Elektrik çiftçiye daha ucuza verilecek.
  6. Tarım desteklerini üretim yapılan yıl açıklayacak ve aynı yıl içinde ödemelerini gerçekleştireceğiz.
  7. Sadece aracıların değil çiftçilerin de kazandığı bir sistem oluşturacağız.

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN’IN KONUŞMA METNİ

Tarımın eylem planı

Deva partisinin değerli genel merkez kurul üyeleri,

İl ve ilçe teşkilatlarımızın çok değerli başkanları,

Kıymetli teşkilat mensuplarımız,

Sevgili gönüldaşlarımız,

Kıymetli konuklarımız,

Ulusal ve yerel basınımızın değerli temsilcileri,

Ülkemizin dört bir yanından bu programı takip eden kıymetli çiftçilerimiz, üreticilerimiz,

Ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız;

Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, partimizin tarım politikalarıyla ilgili eylem planını açıklayacağımız bu lansman programına hoş

Geldiniz diyorum.

***

Bugün ülkemizin siyasi hayatında çok önemli bir gün.

Biz 9 mart 2020 günü demokrasi ve atılım yolculuğuna çıkarken milletimize söz vermiştik:

Ülkemizin yaralarını saracağımızı söylemiştik.

Ülkemizde her bir vatandaşımızın haysiyetli, başı dik, müreffeh ve özgür bir yaşamı hak ettiği bilinciyle yola koyulmuştuk.

Biz yola çıkarken “yepyeni bir siyaset” demiştik.

Biz yola çıkarken “yepyeni bir siyaset dili” demiştik.

“sadece eleştirmeyeceğiz, çözümün merkezi olacağız” demiştik.

İşte bu yüzden, yola çıktığımız ilk günden beri, her adımda her sorunun nasıl çözüleceğini tek tek, madde madde anlattık.

Şimdi de burada, adana’da, yüreğir’de bir ilki gerçekleştiriyoruz.

Yakın siyasi tarihimizde ilk kez bir parti, iktidarının ilk 90 gününde ve ilk 360 gününde ne yapacağını detaylarıyla açıklıyor.

İktidardaki küçük-büyük ortakları biliyorsunuz, onların zaten ne zaman ne yapacağını bilen yok. Gece yarısı imzalarıyla ülkeyi idare ettiklerini zannediyorlar.

İşte bugün biz, 90 ve 360 günlük eylem planlarımızın açıklamasına, ilk olarak tarım sektörüyle başlıyoruz.

Tarımda çiftçimizin, üreticimizin yaşadıkları dertlerin hızlı

Devası hazır diyoruz.

***

Değerli konuklar, değerli çalışma arkadaşlarım;

Sözlerime çok sevdiğim bir alıntıyla başlamak istiyorum.

“sorunu yaratan zihin, onu çözemez.”

Ülkemizi ekonomiden sağlığa, eğitimden tarıma, teknolojiden hukuka, çevreden dış politikaya kadar her alanda sorun yumağının içine sokanlar,

Güzel günlerin müjdecisi veya çözümlerin bir parçası olamazlar.

Evet değerli arkadaşlar,

Bugünkü iktidar kendisini küçük ve dar alanlara hapsettiği için, milletimizin gerçek gündeminden bihaber.

Sokakta insanlarımız neler yaşıyor; çiftçimiz, üreticimiz tarlada ne yaşıyor;

Bilmiyorlar. Haberleri yok. Halktan tamamen koptular.

Onlar artık sadece sorun üretiyor.

Geçtiğimiz hafta açıkladıkları “çiftçiye müjde” de sadra şifa öneriler içermiyor.

Bu iktidar sadece sorun üretmiyor, gün geçtikçe sorunun bizzat kendisi haline geliyor.

İşte biz tüm bu sorunlara artık bir nokta koymak için buradayız.

“özgür ve zengin” bir türkiye için hazırladığımız eylem planımızı hızlıca hayata geçirmek için, neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz ve

Emaneti teslim almak için biz

Hazırız.

***

Değerli arkadaşlarım,

Gün, çözümleri konuşmanın günüdür.

Gün, müreffeh türkiye hedefimize ulaşmak için, adım adım ne yapacağımızı halkımızla paylaşmanın günüdür.

Gün, milletimizin öncelikli sorunlarını çözecek politikaları tek tek anlatmanın günüdür.

Gün, kuru hamasetin, içi boş sloganların arkasına saklananlara, ülkenin gerçek gündemini ve devasını anlatma

Günüdür.

***

Değerli arkadaşlarım;

İktidarımızın 90 ve 360 günlük eylem planını açıklamaya topraktan başlıyoruz; ilk adımımızı tarım politikalarımızla atıyoruz.

Güzel ülkemizin her bir köşesinden bolluk aksın, bereket aksın, refah aksın diye buradayız.

Ekonomimiz tarımla güçlensin, verimli topraklarımız en yüksek teknolojiye kavuşsun, çiftçinin yüzü gülsün diye bugün buradayız.

Yıllardır feryadı duyulmayan çiftçimizin sesi olmak için, deva damlalarını toprakla buluşturmak için, bir araya geldik.

Biz, türkiye’yi tarımda kendi kendine yeten bir ülke haline getireceğiz.

Yediğimiz içtiğimiz her şeyde ithalat bağımlılığını kıracağız.

Yerli üreticimizi güçlendirip, çiftçimize emeğinin ve alın terinin karşılığını kuruşu kuruşuna ve günü gününe almasını sağlayacağız.

Sadece kendi kendimize yeterli olmakla kalmayacak, artan üretimimizle, pek çok üründe net anlamda ihracatçı hale geleceğiz.

Tarıma, bu önemli sektöre, iadei- i itibar yapacağız.

Çünkü bizim politikalarımızın uygulanması sonucunda;

Tarım denilince akla haciz, borç, maliyet artışı, zarar, çöpe dökülen ürünler ve

Kuraklık gelmeyecek.

***

Değerli arkadaşlarım;

Biraz sonra sektörel politikalar başkanımız tarım eylem planımızı sizlerle detaylı olarak paylaşacak.

Ben bunlardan bazılarını kısaca sizlerle paylaşmak istşyorum:

Çiftçimizin borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz. Altını çiziyorum; faizsiz olarak erteleyeceğiz.

Çiftçinin toprağına, traktörüne haciz gelmeyecek. Üretim aksamayacak.

Çiftçimizin kullandığı mazotun ötv’sini çiftçimize geri iade edeceğiz.

Çiftçimizin kullandığı gübrenin maliyetinin yarısını, yüzde 50’sini, destek olarak kendisine vereceğiz.

Elektriği, çiftçiye özel tarifeyle, daha ucuza sağlayacağız.

Tarım desteklerini, üretimin yapılacağı dönemin başında açıklayacağız ve aynı yıl içinde destek ödemelerini gerçekleştireceğiz.

Çiftçimizin kalkınması için; tarımda ithalatı değil, içeride üretimi destekleyeceğiz.

Sözleşmeli tarımın yasal altyapısını güçlendirip, üretici sanayici iş birliğini etkin hale getireceğiz.

Tarım liselerini tekrar açacağız.

Küçük üreticinin pazarlama problemlerini çözeceğiz.

Özellikle ihtiyaç fazlası ürünlerde ihracatı destekleyecek, keyfi ihracat yasaklarına son vereceğiz.

Başta tohum olmak üzere, dışa bağımlılığı azaltacağız.

Tarım sigortası kapsamını genişleterek çifrçilerimizi risklere karşı koruyacağız.

Kuraklığın neden olduğu tahribatı önlemek amacıyla;

Tarımsal sulama yatırımlarını hızla tamamlayacağız.

Kapalı devre, yağmurlama ve damlama sulamayı hızla yaygınlaştıracağız.

Toprağı su ve teknoloji ile buluşturarak, sulamada israfı önleyecek son teknolojileri teşvik edeceğiz.

Sulu tarım yapan çiftçimizin gelirini, bilinçli sulama ve üretim planlamasıyla en az 3 kat artıracağız.

Peki tarımda finansmanı nasıl sağlayacağız?

Deva iktidarında ziraat bankası yeniden, tekrar çiftçinin bankası olacak.

Çiftçimizin teminat problemini çözeceğiz.

Tarımsal kredileri, gerçek çiftçilere vereceğiz.

Kredilerin geri ödeme zamanını ve hasat dönemi ve süresine

Göre belirleyeceğiz.

***

Değerli arkadaşlarım; deva partisi’yle birlikte;

Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz de, artan maliyetlerin karşısında ezilmeyecek. Mera, yayla gibi sorunlar geride kalacak.

Et ve süt üreticilerine destek ödemelerini zamanında ve planlı bir şekilde yapacağız.

Üreticimizi belirsizliklerle mağdur etmeyeceğiz.

Yerli üretimi destekleyerek, yem bitkilerini ithalata bağımlı olmaktan kurtaracağız.

Yem bitkilerinin kullanımına yüzde 50’ye kadar destek vereceğiz.

Terk edilen yaylaları yeniden üretime kazandıracağız.

Organize hayvancılık bölgelerini teşvik edeceğiz, hızla yenilerini kuracağız.

Doğa dostu hayvancılığı destekleyeceğiz.

Ülkemizin flora zenginliğine sahip bölgelerinde arıcılığa özel teşvik ve destek sağlayacağız.

Çevreye duyarlı balık üretme

Çiftliklerini

Yaygınlaştıracağız.

Üniversiteler ile iş birliği halinde çalışarak, yeni balık türlerinin geliştirilmesini ve

Üretimini sağlayacağız.

***

Değerli arkadaşlarım;

Tüm bu politikalarımızı, deva partisi sektörel politikalar başkanı sayın birol aydemir, birazdan daha da detaylı bir biçimde sizlerle paylaşacak.

Bildiğiniz gibi tarım, tüm dünya için stratejik öneme sahip bir sektör oldu. Özellikle şu yaşadığımız pandemi, gıda güvenliğinin ve gıdaya erişimin önemini bir kere daha gösterdi.

Bakın, 2050 yılına dek dünya nüfusu ciddi oranda artacak. Nüfusun 9.7 milyar olması bekleniyor. Buna bağlı olarak gıda ihtiyacının da yüzde 70 oranında artması bekleniyor.

Ama toprak artmıyor, su artmıyor. Akıllı ve verimli politikalar üretilmezse, gıdasızlık en büyük sorun haline gelecek.

İşte tam bu yüzden ülkemizin, deva partisi’nin 56 maddelik tarım politikasına ihtiyacı var.

Deva partisinin tarım politikasında; insana, toprağa, çevreye saygıyı göreceksiniz.

Üretici ve tüketicinin tüm haklarına sahip çıkan bir anlayış göreceksiniz.

Yapısal sorunlara yapısal çözümler göreceksiniz.

Tarımın devasında;

Sağlıklı ve sürdürülebilir üretim göreceksiniz.

Veriye ve bilime dayalı; yüksek katma değer üreten, rekabetçi, yenilikçi bir tarım sektörü göreceksiniz.

Bizim hedefimiz; bu ülkedeki herkesin sağlıklı, güvenli, yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak.

Bizim hedefimiz, üreterek zenginleşen bir ülke inşa etmek.

Biz; eğitimli, bilgili, donanımlı çiftçilerimizle, doğru tarım polikalarıyla, suyumuzla, toprağımızla büyüyeceğiz.

***

Değerli arkadaşlarım,

Bugün sadece yüreğir’de, adana’da değiliz.

Bugün aynı anda, tüm deva partili teşkilat mensubu arkadaşlarımızla 81 ilde, yüzlerce ilçede tarımla uğraşan her bir vatandaşımızı ziyaret edeceğiz.

Çiftçimize, hayvancılıkla uğraşan vatandaşımıza, üreticimize tek tek ulaşacağız.

Bugün yüreğir ovası’nda tarım işçileriyle buluşacağız. Tarlaları ziyaret edeceğiz.

Tarım sektörünün tüm aşamalarıyla istişarelerimizi sürdüreceğiz.

Yarın, mersin’e ve konya’ya geçerek yine çiftçimizle buluşacağız.

Mersin’de hal esnafıyla bir araya geleceğiz.

Programımıza konya ereğlisi’nde devam edip, bir süt üretim çiftliğini ve meke gölü’nü ziyaret edeceğiz.

Şimdi,

İktidarımızın ilk 90 gününde ve ilk 360 gününde gerçekleştireceğimiz tarımla ilgili adımlarımızı paylaşmak üzere sözü sektörel politikalar başkanımıza bırakıyorum.

Bu çalışmalara gecesini gündüzünü katan, yoğun emek veren, hamasetle, kuru laf kalabalığıyla ülke siyasetini işgal etmeden, ülkemiz için çalışan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Yolumuz açık olsun arkadaşlar.

DEVA Partisi Adana İl Başkanlığı TOPLANTI PROGRAMI

Tarih : 8 Haziran 2021 Salı

Saat         : 09.30 – 12:00 Yer      : CANAGRO TARIM

Adres : Havutlu Mahallesi Karataş Yolu Üzeri 12. Km. No: 877 Yüreğir / Adana

09.30: Tarım Eylem Planı toplantısı

12.30: Doğankent Esnaf Ziyareti

13.30: Tarım işçileri ziyareti

14.30: Tarla ziyaretleri

15.30: Tuzla kahve toplantısı

16:30 Tarla ziyaretleri

18:00 Yunusoğlu Kahve Ziyareti

deneme