Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Av. Büyükdağ: Adil yargılanma hakkı için, başka bir Baroyu birlikte yaratmak için adayız

| 07:05
A+ | A-

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu, 11 Temmuz’da gerçekleştirilecek Adana Barosu seçimleri öncesi basın açıklaması gerçekleştirdi.

Adana’da, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu (ÖÇAV) Hukukçular Dernek Lokalinde bir araya gelerek neden aday olduklarını ve nasıl bir baro istediklerini açıkladılar.

11 Temmuz’da yapılacak olan Adana Barosu seçimleri öncesi Hukukçular Derneği Lokali’nde yapılan basın açıklamasın da Avukat Ümit Büyükdağ; “Mücadeleci ve demokratik katılımcılığı esas alan avukatlar olarak aday olduklarını ifade etti.”

Büyükdağ; “Siyasal iktidarın çizdiği sınırların içine hapsolmadan demokratik ve katılımcı bir anlayış için aday olduklarını söyledi.”

Habere Güven olarak Avukat Ümit Büyükdağ’a adaylığını ve ÖÇAV listesinin yaratacağı etkiyi sorduk.

Avukat Büyükdağ neden adaysınız sorusunu şu şekilde yanıtladı;

Her geçen gün daha da proleterleşen, sömürülen, güvencesiz kılınan, yoksulluğa ve yoksunluğa itilen meslektaşlarımızın ve bu tabloyu yaratan bütün dinamiklerin farkındayız.

Bizler, mesleki alanımızda öne çıkan sorunlara çözüm üretmenin yanı sıra, dün olduğu gibi bugün ve yarın da; HES’lere karşı direnen köylünün, hakları için yürüyen madencinin, işçinin emekçinin, adil yargılanma hakkı ihlal edilen, savunma hakları kısıtlanan yurttaşın, temel hakları sistematik olarak gasp edilen Kürtlerin, işkenceye uğrayanların, ev içi emeği görünmez kılınanların, şiddete maruz kalan kadınların, patriarkal şiddet riski altında yaşayan bireylerin, sözü sesi korku ile kısılmak istenenlerin, sokakta tekmelenen ve öldürülen hayvanların, kısacası iktidarın sömürü baskı ve imhaya dayanan politikaları karşısında ezilen herkesin ve her türün sesi ve soluğu olabilmenin iddiasındayız.

ÖÇAV BROŞÜRÜ

NEDEN ADAYIZ?

Savunmayı, mesleğimizi ve geleceğimizi savunmak için adayız.

Yargının tüm kurumlarının siyasal iktidarın bir parçası haline getirilmesine karşı biat etmeyen, halkların evrensel, eşitlikçi, özgürlükçü, hukuk güvenliği ve hakları için ısrarla, kararlılıkla mücadele eden bir baro için adayız.

Mesleki faaliyetleri nedeniyle soruşturulan, tutuklanan, cezalandırılan meslektaşlarımızla dayanışma içinde olmak ve bütün bir toplum için adil yargılanma hakkının tesis edilmesi için adayız.

Emniyette, karakollarda, hapishanelerde, duruşmalarda, kamu kurumlarındasistematik olarak yok sayılan savunma hakkının korunması için adayız.

Engelli meslektaşlarımızın yönetim süreçlerine etkin katılımını sağlayacak adımlar atmak ve engelsiz bir baroyu birlikte inşaa etmek için adayız.

Meslek alanında yaş, cinsiyet, sınıf dil ve ulus ve etnik köken ayrımcılığının sona ermesi, işçi avukatlar üzerindeki ağır sömürünün ve mobbingin önlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve avukatların hakettiği saygıyı kazanması ve savunmanın etkin kılınması için adayız.

Ruhsat gasplarına karşı meslektaşlarımızla dayanışma ve mücadele içinde olmak, avukatlığa kabulde iktidarın makbul görmediği meslektaşlarımıza ruhsat verilmemesi uygulamasına son vermek ve bu anlamda mesleğin onurunu savunmak için adayız.

Bugün avukatların ve özellikle  genç avukatların da temek sorunlarından biri haline gelen işsizlik, yoksulluk ve güvencesizlikle mücadele etmek ve bu alanlarda gerçekçi çözümler üretmek için adayız.

Ulusal  ve uluslararası sermayenin; emek sömürüsünden, kıdem tazminatı gaspına, iş  cinayetlerine, işten çıkarılmalara karşı her türlü saldırısı karşısında, her koşulda işçi sınıfı ve emekçilerin yanında saf tutan bir baro için adayız.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı kadınların, LGBTIQ+’ların haklarını koşulsuz savunan ve onların yanında olan pozitif ayrımcılığı ilke edinen bir baro için adayız.

Halk  iradesi yok sayılarak belediyelere kayyum atamalarına son verilmesi için mücadele eden, halkların seçme seçilme iradesini savunan bir baro için adayız.

Siyaset yaptıkları için tutuklanmış, kürt milletvekillerinin, belediye başkanlarının, siyasetçilerin, gazetecilerin, insan  hakları savunucularının, akedemisyenlerin, aydınların, sanatçıların, kısacası demokrasiden yana olan tüm muhaliflerin özgürlüklerine kavuşması ve uygulanan ceza hukukuna karşı mücadele için adayız.

Bütün dinlere, mezheplere, inanç gruplarına eşit mesafede duran, bu alanda negatif ayrımcılığa, yok saymaya, asimilasyon ve ötekileştirme politikalarına karşı duran ve gerçek anlamda laikliği savunan bir baro için adayız.

Ekoloji ve iklim mücadelesinde doğadan ve gelecekten yana saf tutan, doğal, tarihi ve kentsel varlıklarımızın yağmalanmasına karşı duran bir baro için adayız.

Hayvan hakları için mücadeleyi türcü bir yaklaşımla insan hakları mücadelesinin gerisine itmeyen, tüm türler için yaşanılabilir bir dünyanın kurulması mücadelesine destek olan bir baro için adayız.

Yaşadığı coğrafyayı terk etmek zorunda kalmış göçmen ve mültecilerin insanca koşullarda ve güvenlik içerisinde yaşayabilmesi için  mücadele edecek bir baro için adayız.

Sonuç olarak; diktatörlüğe, faşizme, savaşa  ve her türlü gericiliğe karşı barışı, adaleti, demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri savunmak, mesleğimizin sorunlarına çözüm üretmek için adayız.

“BAŞKA BİR BAROYU BİRLİKTE YARATABİLİRİZ!”

deneme