Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Av. Erdal Yıldırım: ORTAK ADAY!

A+ | A-

ORTAK ADAY!

Kabul etmek lazım gelir ki önümüzde iki önemli meselenin ivedilikle halli gereklidir :

“Seçim Güvenliği ve Kazanacak Ortak Aday” hususu…

“Seçim Güvenliği” , hem sandık ve saha güvenliğini, hem de “dijital platform” güvenliğini gözetmeyi gerektiren tüm partilerin ortak hassasiyet meselesidir.

Zira, tüm kötülükleri serbest bırakmış bir anlayış ile karşı karşıyayız.

İttifakın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hususu da altın önemde bir başka kamusal meseledir.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, son günlerde yürütülen özel bir gayrete tanıklık ediyoruz.

Tartışma götürmez ki sayın genel başkan, görece ve verili koşullarda CHP ‘nin adayı olabilir.

Ancak , MilIet İttifakı üzerinden geliştirilen seçim ortaklığının akdi gerekleri gözardı edilerek böylesi bir adaylığın öne çıkarılıp dillendirilmesi, kamuoyuna iletilmesi , kanaatimce uygun olmamıştır.

Millet Ittifakının bileşenlerini genişletmek , dostlarımızı çoğaltmak lazım gelirken, tezden ön alma, rol dağıtma, ittifak ruhuna zarar verecek, halel getirecek , “dostlarımızı ” üzecektir .

Kaldı ki , hiç-bir ittifak bileşenin genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olması da isabetli olmayacak, bu esaslı politik hata , diğer parti tabanlarında sandığa gitme hususunda isteksizlik yaratacaktır.

Nitekim, sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olması simülasyonunda İYİ Partili seçmenin dahi yalnızca %65’inin desteğini alabildiği, kararsızların istikamet belirleyemediği görülmektedir.

Durumun sayın Meral Akşener için de geçerli olduğu açıktır.

Dememiz o ki, Millet Ittifakı misyon ve vebal yüklenmiş yurtsever bir seçim ortaklığıdır.

Bileşen cümle unsurlar nezaketi, asaleti , akdi aidiyeti her aşamada, her vesile ile korumakla, üzerine titremekle mükelleftir .

Komplo teorilerininden pek haz etmemekle birlikte, sayın Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığının Saray odaklı bir manipülasyonun ürünü olabileceği de göz ardı edilmemelidir.

Millet Ittifakını çözmeye elverişli her vasıtanın buna imkan ve fırsat vereceği, Sarayın olası çözülmeleri tahkim ederek derinleştireceği her daim hatırlanmalıdır.

Ez cümle, dostlarımızla kazanmak , ortak aklı ve ortak resmi öne çıkarmakla, safları sıklaştırmakla, amaca sadakatle bağlı kalmakla, ahde vefayla mümkün olacaktır.