Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

BELEDİYE EMEKÇİLERİ DE ÖNCELİKLİ AŞILAMA PROGRAMINA DAHİL EDİLMELİDİR

A+ | A-

TÜM BEL-SEN; “SALGINLA MÜCADELE İÇİN AŞI DA BELİRSİZLİK GİDERİLMELİ, BELEDİYE EMEKÇİLERİ DE ÖNCELİKLİ AŞILAMA PROGRAMINA DAHİL EDİLMELİDİR

Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt yazılı basın açıklamasında; “Belediye Emekçileri olarak; kent halkının mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını eksiksiz ve hizmetlerin aksatılmadan karşılanması için aldığımız sorumluluk ve görev, aşı planlaması ve önceliği konusunda da yetkililere sorumluluklar yüklemektedir” dedi.

Bozkurt’un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

“Dünyada 50’nin üzerinde ülke Covid-19’la mücadele konusunda geliştirilen ve Dünya Sağlık Örgütünün de onay verdiği aşıları temin ederek toplumsal bağışıklık için gerekli olan aşılama çalışmalarına başlamıştır. Ülkemizde ise salgınla mücadelede olduğu gibi, aşı konusunda da toplumsal ihtiyacı karşılayacak düzeyde aşı temin ederek, bilimsel bir aşılama programı ilan edilmesi yerine; tutarsız ve belirsiz açıklamalarla mesele günlük siyasetin malzemesi yapılmaya devam edilmektedir. Bu belirsizlik durumu hele ki virüsün mutasyon geçirdiği de dikkate alındığında halk sağlığı açısından kaygılarımızı arttırmaktadır.

Hükümetin salgının başlangıcından itibaren, aslında ekonomik gerekçelerle yeteri derecede tedbir almamış olması, boşalan hazinenin bu yükü taşıyamaz olacağı gerçeği salgın koşullarında sosyal devletin gereğini yapmak yerine halkı adeta ölüme terk etmiştir. Ekonomik krizin toplumda yarattığı büyük tahribat, sürekli artan gıda fiyatları ve ağırlaşan yaşam koşulları; yaşamını ancak kuru ekmekle sürdürmek zorunda olan yoksul emekçi kesimleri salgın sürecinde korumak yerine, aç kalmamak için gerekli tedbirlerin alınmadığı ortamlarda çalışmak zorunda bırakmıştır.

Hükümetin bu tutumunu aşı konusunda da görmekteyiz. Geldi, gelecek tartışmaları arasında üç milyon aşının getirildiği bilgisi geçte olsa kamuoyu ile paylaşılmıştır. Beklenilen sayıda olmadığı ayrı ve önemli bir tartışma konusu iken, bir de aşılamanın ne zaman, nasıl başlayacağına ilişkin strateji ve planlama yine belirsiz bırakılarak toplumdan gizlenmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın en azından bu süreçte bilimsel açıklamalara uygun bir planlama ile hızlı hareket etmesi,  kamuoyunun bilgilendirilmesi noktasında şeffaf olması, halk sağlığı açısından hayati önemdedir.

BELEDİYE EMEKÇİLERİ

Aşılama programı hiç kuşkusuz ilk etapta salgınla mücadelede en önde yer alan ve yüzlerce kayıp veren Sağlık Emekçileri ile başlamalıdır.

Bununla birlikte aşılama programının ikinci aşamasında ise öncelik; kent genelinde sağlığı koruyucu tedbirlerin alınmasından sağlıklı gıdaya erişime, kentin genel düzeninden temizlik hizmetlerine, alt yapı hizmetlerinden ulaşıma, kısaca sağlıklı ve güvenli bir kent yaşamının oluşmasında 24 saat kesintisiz kamusal hizmeti sunan BELEDİYE EMEKÇİLERİ ’de olmalıdır.

KENT HALKININ SAĞLIĞININ KORUNMASI

Belediye emekçileri salgın süreci boyunca milyonlarca insanın yaşadığı kentlerde koruyucu tedbirlerin alınmasını sağlayarak, halkın günlük yaşamını sürdürmesinde gösterdikleri insanüstü gayret ve başarı bugüne kadar gündem edilmemiş olsa da aşılama planlamasında bu gerçeği yok saymadan davranmak, aslında belediye emekçilerinin sağlığının korunması için alınacak bir tedbirden çok, KENT HALKININ SAĞLIĞININ KORUNMASI için alınmış önemli bir tedbir olacaktır.

Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda yerel yönetimlerle koordinasyon ve gerçek bir işbirliği içinde bu süreci planlayarak aşılama işlemini kurumların veya kişilerin keyfiyetine bırakmadan hareket etmesi, yerel yönetim emekçilerinin yanında asıl olarak tüm halkın salgınla mücadelesini güçlendirecektir.

Belediye Emekçileri olarak; kent halkının mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını eksiksiz ve hizmetlerin aksatılmadan karşılanması için aldığımız sorumluluk ve görev, aşı planlaması ve önceliği konusunda da yetkililere sorumluluklar yüklemektedir.”