Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesinin 88.yıldönümü nedeniyle, Türk Kadınlar Birliği ve destek veren STK’lar Atatürk Anıtı’na çelenk koydu…

Bozkurt, “Cinsiyet eşitsizliğinin ortadan

kaldırılmasının 88.yıldönümünü kutluyoruz”

Türk Kadınlar Birliği Adana Şubesi ve destek veren STK’lar, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verilmesinin 88.yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk koyup, saygı duruşunda bulunduktan sonra basın açıklaması yaptı.

Türk Kadınlar Birliği Adana Şube Başkanı Sevgi Bozkurt 5 Aralık 1934’de Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanındığını belirterek; “88.yılında biz kadınlar söz veriyoruz ki daima ve her zaman ;Aziz Atamızın armağanı olan devrimlerin, yani bilimin, insan haklarının hukukun üstünlüğünün, bağımsız yargının, eşitliğin özgürlüğün, yurtta ve dünyada barışın ve en önemlisi hepsinin toplamı olan demokrasinin yılmaz savunucuları olacağız” dedi.

Bozkurt yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi;

“Bugün seçme ve seçilme hakkının kullanılmasında cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasının 88.yılını kutluyoruz.

Cumhuriyetin ilanından sonra , 1926 yılında laik hukukun temeli olan Türk Medeni Kanunu ile ; aile ve toplum içinde eşit haklar kazanan kadınımız sosyal yaşama aktif katılımında en önemli adımlarını atmıştır.

Daha sonra 1930 yılında (3 Nisan) Belediye Kanunu ile yerel yönetimlerde ; 1933 yılında da köylerde muhtar ve ihtiyar heyetlerine seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir.1934 yılının 5 Aralık günü Anayasanın değiştirilmesi ile de kadınlarımız, siyasal hakların en önemlisini yani mecliste temsil hakkını dünya üzerindeki bazı ülkelerden önce elde ederek, gerçek eşitlikle her alanda seçme ve seçilme haklarına sahip olmuşlardır. 1935 yılından günümüze kadar TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ gerek genel başkanlarından gerekse aktif üyelerinden 14 kadını TBMM’ye milletvekili olarak göndermiştir. KADER (Kadın Adayları Destekleme Derneği) in araştırmasına göre halen 20 ilden, hiç kadın vekil meclise gidememiştir.

Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk' ün hep güvendiği biz kadınların, tüm karar ve yönetim mekanizmalarında eşit katılım hakkına sahip olmasına olanak tanıyan, bu çok önemli devrimi gerçekleştirmiş olması nedeniyle bir kez daha minnetle anıyoruz.

1924 yılında kurulan derneğimizin; bu haklarımızın kazanılmasında büyük mücadelesi ve çok önemli katkıları olduğu da tarihsel bir gerçektir.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, “Kadın kooperatiflerinde vergi oranı düşürülsün” CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, “Kadın kooperatiflerinde vergi oranı düşürülsün”

88.yılında biz kadınlar söz veriyoruz ki daima ve her zaman ; Aziz Atamızın armağanı olan devrimlerin, yani bilimin, insan haklarının hukukun üstünlüğünün, bağımsız yargının, eşitliğin özgürlüğün, yurtta ve dünyada barışın ve en önemlisi hepsinin toplamı olan demokrasinin yılmaz savunucuları olacağız.

T.C Devletinin imzaladığı uluslar arası sözleşmesi CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) eşitlik için önemli kazanımımızdır..

CEDAW , kadınlara karşı cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırılması ve kadınların insan haklarının korunması için çıkarılan ilk Uluslararası Sözleşmedir.

Sözleşmeye göre cinsiyet ayrımcılığı yasaklanmalı ve ortadan kaldırılmalıdır. Kadın-Erkek eşitliği yasal alandaki düzenlemelere paralel olarak fiilen de hayatın her alanında sağlanmalıdır.

2012 çıkarılan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 1. maddesinde İstanbul Sözleşmesinin esas alındığı açıkça belirtilmiştir.

Sözleşmeye göre kadınlara yönelik şiddet kadın erkek eşitsizliğinin sonucudur. Sözleşme ayrım gözetmeksizin şiddete maruz kalan tüm kadınlara uygulanır. Taraf Devletler Sözleşme hükümlerini uygulamakla yükümlüdür. Anayasanın

90. maddesine göre taraf olunan Uluslararası Sözleşmeler Kanun Hükmündedir.

Bugün 88.yıl sonra kazanımlarımızı kullanmak istiyor, eşitlik ve özgürlük için çalışmaya devam ediyoruz.”