Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

CHP’li Sarıaslan: Kozaklı- Kanlıca yolunda yapılan usulsüzlükleri sordu

A+ | A-

Kozaklı- Kanlıca yolunda yapılan kusur, ihmal ve usulsüzlüklerle ilgili İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya soru önergesi verdi.

CHP Nevşehir Milletvekili Av. Faruk SARIASLAN soru önergesinde

Nevşehir  İl Özel İdaresince,  Kozaklı- Kanlıca/Karasenir yolunun yapımındaki kusur ve eksikliklerin tespiti için İnceleme ve Araştırma Komisyonu kurulmuş,  teknik şartnamede yazılı malzemenin kullanılıp kullanılmadığının teknik bilirkişi tarafından bahsi geçen yoldaki malzemeden numune alınıp incelenerek bir rapor tanzim edilmesine, raporun sonucunda kusur ve ihmal var ise konuyla ilgili kişiler hakkında gerekli soruşturma açılarak idari işlem yapılmasına, Kozaklı- Kanlıca/Karasenir arasındaki yolun bakım ve onarımının idarece acilen yapılmasına, İl Genel Meclisinin 06.07.2021 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verilmiştir. İl Genel Meclisinin oluşturduğu Araştırma Komisyonunun görevlendirdiği teknik bilirkişi yolun yapımında kusur tespit etmiştir.

          Bu bağlamda,

  1. Kozaklı-Kanlıca/Karasenir yolunun yapımında ilgili firmanın teknik şartnamede yazılı malzemeleri kullanmadığı halde, yolu bitmiş olarak teslim alan yetkili kişiler kimler dir?
  2. Kozaklı- Kanlıca/Karasenir yolunun yapımında kusuru ve ihmali olan kişiler hakkında idari bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa sonuçları neler dir? Başlatılmadıysa neden başlatılmamış tır?
  3. Bahse konu, Kozaklı- Kanlıca yolunda yapılan kusur, ihmal ve usulsüzlüklerle ilgili bakanlığınız müfettiş görevlendirip inceletmeyi düşünüyor mu?

deneme