Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini “hukuka uygun” buldu.

Türkiye, 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı almıştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da çok sayıda dava açılmıştı..

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı: “Kentimiz için parti ayrımı gözetmeksizin el birliği yapmamız lazım” MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı: “Kentimiz için parti ayrımı gözetmeksizin el birliği yapmamız lazım”

Danıştay'dan son karar

Danıştay İdari Davalar Daireleri Kurulu (İDDK), konuyla ilgili son kararı açıkladı.

Sözleşmeden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddeden Danıştay 10. Dairesi’nin kararı oyçokluğuyla onandı.

Kararın gerekçesi önümüzdeki günlerde açıklanacak. Böylece; Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden resmen çıkmış oldu.