Eğitim Bir Sen, "Üniversite çalışanları arasında akademik ve idari personel ayırımı yapmıyor; motivasyonu düşüren tüm sorunları çözmek için çaba gösteriyor ve mücadele ediyoruz." 

“Üniversite Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri’ çalıştayı EBS Otel Ankara’da yapıldı.

Çalışanların mali, sosyal haklarına, çalışma şartlarına, diğer özlük haklarına dair sorunların ve bu sorunların çözümüne ilişkin önerilerin ele alındığı çalıştayın açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eğitim-öğretim ve bilimin önem ve önceliği dikkate alındığında, çalışanların sorunlarından kurtulmuş olmasının ülkemizin ve insanımızın menfaatine olacağını söyledi. Yalçın, “Çabamız, mücadelemiz, üniversite çalışanlarının görevlerinin başına sorunlarından arınmış olarak gitmelerini sağlamaktır” dedi.

Kamu personel rejiminde reform seslerinin yeniden dillendirildiği bir zaman diliminde çalışanların sorunlarının doğru tespit edilmemesinin, sorunların çözüme kavuşturulmasını engellemekten de öte sağlam ve istikrarlı bir personel rejiminin kurulmasını baştan engelleyeceğinin açık olduğunu vurgulayan Yalçın, “Bu amaçla kamu personel rejimini değiştirmeyi masabaşında tasarlayan çalışma tarzları yerine, kamu görevlilerinin sorunlarına ve bunlara ilişkin çözüm önerilerine kulak verilmesi, mevcut ve muhtemel sorun alanlarının tespitinden yola çıkarak Türkiye’ye uygun bir personel rejimini kamu görevlileriyle birlikte tasarlama gerekliliğine inanıyoruz. Üniversite çalışanlarının sorunlarını ve bunlara yönelik çözüm önerilerini ele alan bu çalıştay, bu gerekliliğin bir sonucudur. Eğitim çalışanlarıyla omuz omuza vererek aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz sorun yoktur” şeklinde konuştu.

Üniversite çalışanlarının çözüm bekleyen birçok sorunu bulunduğunu ifade eden Yalçın, akademik personelin maaş ve ücretlerinin artırılması, araştırma görevlileri başta olmak üzere, öğretim elemanlarına istihdam ve akademik yükselmelerinde kadro ve iş güvencesinin sağlanması gerektiğini dile getirdi. Akademik personelin ücretlerinin genel kamu personel rejimi ücret sistemi içinde nispeten gerilediğine işaret eden Yalçın, “Akademik personelden beklenti, hem 21. yüzyılın Türkiye’sini inşa edecek nesilleri yetiştirmesi hem de büyük Türkiye vizyonunu hayata geçirecek yapı taşlarını döşeyecek bilimsel bilgi ve teknoloji üretimi iken, bu beklentiyle kendilerine layık görülen özlük hakları arasında kabulü mümkün olmayan bir orantısızlık söz konusudur” şeklinde konuştu.

Toplu sözleşmede hüküm altına aldıkları ‘üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı’nın bir an evvel ve mağduriyete mahal verilmeden hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Yalçın, “Toplu sözleşmede karar altına alınan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile YÖK’e ödev ve sorumluluk yükleyen ‘üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği’ konusunda, aradan geçen iki yıla rağmen hâlâ somut bir adım atılmamasının, bu konudaki duyarsızlığın izahı yoktur. Bununla birlikte, üniversite idari personelinin, bilhassa geliştirme ödeneği ve yükseköğretim tazminatı başta olmak üzere, akademik personele tanınan özlük haklarından istifade edebilmesi sağlanmalı, özlük haklarında iyileştirme yapılmalıdır. Bu ve benzeri taleplerin karşılanması, sorunların çözüme kavuşturulması noktasında mücadelemiz, çabalarımız ve girişimlerimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.