Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Ek ödemeler ödensin

A+ | A-

Adana Şehir Hastanesi Başhekimliği önünde; Adana Tabip Odası, SES Adana Şube ve Genel Sağlık İş’in katılımıyla “Ek ödemeler ödensin” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı kurumlar adına Adana Tabip Odası Başkanı Uzman doktor Selahattin Menteş okudu.

Açıklamaya katılan TTB ikinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Genel Sağlık İş Adana İl Temsilcisi Selim Eryürek ve SES Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Yılmaz konuşma yaptı.

Doktor Selahattin Menteş; “Sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlük hakları her geçen gün giderek azalmaktadır. Pandemi süresince hekimler ve tüm sağlık çalışanları fiziksel, psikolojik ve mesleki olarak en zor süreci yaşamıştır. Bu süreçte 130’lara varan hekim ve toplamda 330’lara varan sağlıkçımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Bizler bu süreçte hiçbir görevden kaçınmayarak canla başla mücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz.”dedi

Menteş; “Bizler mesleğimiz gereği görevlerimizi seferberlik mantığı ile yapmaya çalışırken bize vaadedilen tavandan ek ödemeler maalesef yerine getirilmemiş, uygun bir şekilde dağıtım da yapılmamıştır. Sağlık çalışanları arasında adaletsizlikler oluşmuş ve binlerce sağlık çalışanı da bu ek ödemelerden yararlandırılmamıştır. Ek ödeme yönetmeliği çok açık olmasına karşın tavandan ek ödeme bir yana hala Kasım 2020 ek ödemesi ödenmemiştir. Ek ödemeler birilerinin iki dudağı arasına bırakılmış, ne zaman ve ne kadar ödeneceği belli olmaz bir duruma getirilmiştir.

Salgının başından bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından medyaya ve halka söylenen sağlık çalışanlarına her türlü ödeme fazlasıyla yapıldı söylemi gerçeği yansıtmamaktadır. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu sıfır performans ya da cüzzi bir ek ödeme ile hastanelerde, acil servislerde, yoğun bakımlarda, 112 lerde, aile sağlığı merkezlerinde canla başla çalışmaya devam etmektedirler. Yoğun emek ve özveri gerektiren bu dönemde bir de kamuoyuna yansıtılan her şeyi fazlasıyla veriyoruz iması bizleri yıpratmaya devam etmektedir.

Hekimler ve sağlık çalışanları yoksulluk sınırının altında ücretler almaya devam etmektedir. Maaşlarımızın bu kadar aşağılarda olmasını bir ölçüde alacağımız ek ödemeler ile kapatmaya çalışırken bu ödemelerin de yapılmaması ekonomik olarak bizleri zor durumda bırakmaktadır. Sağlıkçılar kredi kartları ile yaşamını sürdürmeye çalışmaktadırlar.

Bizler yöneticilerin insafına bırakılan döner sermaye ödemeleri değil, sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığı olan ve emekliliğe yansıyan, insanca yaşayacağımız  ücret düzenlemesi istiyoruz. Hekimler için ek göstergenin 7200’e ve tüm sağlık çalışanları için en az 3600’e çıkarılmasını istiyoruz.

Mevcut uygulama haliyle salgın ile mücadelede çalışanların ücretleri için ve geçmişteki oluşan eksikliklerin telafisi için yeniden planlama yapılarak ek bütçe oluşturulmasını istiyoruz. Tüm sağlık çalışanlarının canları pahasına sürdürdükleri emeklerinin karşılığı olan ek ödemenin acilen ödenmesinini, maaş ve özlük haklarımızın düzeltilmesini istiyoruz.”dedi

Sağlık emekçileri basın açıklamasının ardından kısır yediler.