Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

EMBA TERMİK SANTRALİNE DAVA

A+ | A-

Adana Tabip Odası adına TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Ali İhsan Ökten ve Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri gönüllü Avukatı İsmet ATALEMBA termik santrali ve hukuka aykırılığa  göz yuman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhinde  iptal davası açtıklarını belirtti.”

YUMURTALIK EMBA TERMİK SANTRALİ  NEDEN OLACAĞI  HAVA KİRLİLİĞİ VE PARTİKÜL MADDELERLE CORONA VİRUS VAKALARININ ve ÖLÜMLERİNİN ARTMASINA NEDEN OLACAK OLAN HALK SAĞLIĞI TEHDİDİDİR.  

İnşaatı devam eden Yumurtalık EMBA Hunutlu  Termik Santrali’nin 2014 tarihli nihai ÇED raporunun 223. Sayfasında öngörülmüş olan ” baca sistemi ” , yeni bir ÇED raporu alınmaksızın hukuka ve kanuna aykırı şekilde  değiştirilmiştir. Yeni getirilen sistem çevresel etkileri azaltacak dahi olsa , ÇED raporuna aykırı şekilde inşaata devam edilemez.

Yeni ÇED raporu alınması gerekir. Bu konuda   EMBA termik santrali ve hukuka aykırılığa  göz yuman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhinde  iptal davası açıyoruz.

İtalya’daki ölüm dataları , İtalya’nın endüstrileşmiş havası kirli kuzeyinde Covid-19 ölüm oranı %12 iken , İtalya’nın geri kalanında %4,5 olduğunu ortaya çıkarmıştır. (  -Can atmospheric pollution be considered a co-factor in extremely high level of SARS-CoV-2 lethality in Northern Italy? EdoardoConticini   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120320601) ABD’de  ise termik santrallerin neden olduğu 2,5 mikron partikül maddede metreküpte sadece %1 ‘lik artışın ( 2,5 PM ug/ m3 )Covid -19 ölümlerinde %8 artışa neden olduğu ortaya çıkmıştır.  (  / Xiao Wu MS, Rachel C. Nethery PhD, M. Benjamin Sabath MA, Danielle Braun PhD, Francesca Dominici PhD-https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm) İngiltere’de  ise, hava kirliliğinin yoğun olduğu Londra ve çevresinde Covid -19 ölümlerinin çok  fazla olduğu belirlenmiştir.  ( /  -Links between air pollution and COVID-19 in England Marco Travaglio 1 , Rebeka Popovic 1 , Yizhou Yu 1 , Nuno Santos Leal 1 , Luis Miguel Martins 1 1 MRC Toxicology Unit, University of Cambridge https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.16.20067405v2.full.pdf) Hollanda’da da 2,5 PM kirlilikteki  %20 artışın ,  Covid vakalarında %100 artışa neden olduğu belirlenmiştir.http://documents.worldbank.org/curated/en/462481587756439003/Incidence-of-COVID-19-and-Connections-with-Air-Pollution-Exposure-Evidence-from-the-Netherlands) Dava konusu EMBA kömürlü termik santralinin 2014 yılında alınan nihai ÇED raporunun 179. sayfasında  ise proje alanında  2013’te yapılan ölçümde   PM 10 kirliliği kısa vadeli sınır değer olarak 83 mgr/m3 -24 saatlik ortalama ise 50 mgr /m3 bulunmuştur.

Daha önce EMBA termik santrali aleyhine açtığımız lisans iptal davasında da   Ankara 7. İdare Mahkemesi 2017/247 E. 2018/1779 K sayılı dosyada  EMBA termik santraline  1.800 metre mesafede   2002 yılından bu yana çalışan Sugözü termik santralinin kirletici-zehirleyici etkisi nedeniyle Yumurtalık’ta  2009 yılında 5 kanser vakası ( 4 kanser çeşidi ) varken 5 yıl içinde %1200 artarak 2014 yılında 60 kanser vakasına  ( 14 kanser çeşidine ) yükseldiği tespit edilmişti.  NİTEKİM DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ( WHO –WORLD HEALTH ORGANİZATION ) KANSER ARAŞTIRMA BİRİMİ” 17.10.2013 TARİHİNDE YAYIMLADIĞI RAPOR”DA ( / International Agency for Research on Cancer –World Health Organization –Lyon /Geneva , 17.10.2013 ) , HAVA KİRLİLİĞİ”NİN AKCİĞER KANSERİNE YOL AÇTIĞINI , MESANE KANSERİ RİSKİ ARTIŞI İLE DE POZİTİF İLİŞKİSİ OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI.              TEİAŞ verilerine göre Türkiye’de %35 enerji arz fazlası, CUMHURBAŞKANLIĞI VE ENERJİ BAKANLIĞI VERİLERİNE GÖRE İSE 2017’DE %31 ENERJİ ARZ FAZLASI gerçekleşmişken (https://enerji.mmo.org.tr/wp-content/uploads/2019/04/MMO-TEG-2019-Sunumu-Mart-2019

İHTİYACIMIZ OLMAYAN ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN KANSER VAKALARINI %1200 ARTTIRARAK , CORONA VİRUSLERİN ÜZERİNE YAPIŞACAĞI  PARTİKÜL MADDELERİ ÜRETEN ,YENİ  TERMİK SANTRALLERE İHTİYACIMIZ OLMADIĞI  GİBİ ÇALIŞANLARIN DA HEMEN KAPATILMASI GEREKMEKTEDİR. EMBA TERMİK SANTRALİ PROJESİNİN İPTALİ İÇİN ÇEVRE BAKANLIĞINA  KARŞI  HAKLI DAVAMIZI AÇTIĞIMIZI KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURURUZ.