Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Emre; “Aşı konusunda futbolcuları, öğretmenden öncelikli tutan bir zihniyetle karşı karşıyayız.”

Seher Emre, Eğitim İş Adana 1 No'lu Şube Başkanı

A+ | A-

SEHER EMRE; “AŞILAMA TAMAMLANINCAYA KADAR YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLMESİNİ İSTİYORUZ!”

Eğitim-İş 1 No’lu Şube Başkanı Seher Emre yazılı basın açıklamasında; “Futbolcuların öğretmenden öncelikli tutulduğu bir zihniyete söylenecek çok söz yok, öğretmen olarak biliyoruz ki mesele her daim sizin ne alattığınız değil karşının ne anladığıdır. Görüyoruz ki 1 milyon eğitim çalışanı ve milyonlarca öğrencimiz dolayısıyla da aileleri yani Türk Milletinin canı hiçe sayılıyor.

Milyon dolarlık futbolcular ya da başka kimseler aşılanmasın demiyoruz, bir yılı aşkın sürede aç kapa aç kapa çocuk oyuncağına dönen eğitim sistemsizliğimiz telafisi olmayan bir sürece evrilmiştir. Yeterli bütçeyi dahi alamayan Bakanlık okullardaki hijyen koşullarını sağlayamadığı gibi aşılama konusunda öğretmenin öncelikli olması gerektiğini dahi Sağlık Bakanlığı’na izah edememiştir.

Yitirdiğimiz her bir meslektaşımızın her bir vatandaşımızın vebali boyunlarınadır. Kaybolan hayatların telafisi yoktur. Uzaktan, yüz yüze ya da hibrit adıyla süsledikleri eğitimin kendi başarısızlıklarının makyajı olduğunu biliyoruz.

Bugün bir çocuğa dahi sorsanız eğitime dair yapılanların koca bir hiç olduğunu bilir. Oldu bittiye getirilmeye çalışılan eğitim sürecimizin eni sonu uzman kişiler, sendikalar ve diğer bileşenlerle kayıplar göz önünde tutularak yeniden değerlendirilmesi gerekmekteyken Bakanlık neyi kanıtlamanın derdindedir? Yaşam hakkımızı öteleyip eğitim alanını göstermelik de olsa yapılmış gibi göstermeye çalışan Bakanlığa Eğitim-İş olarak sesleniyoruz: Siz “mış gibi” yapacaksınız diye biz ölmek istemiyoruz.

AŞILAMA TAMAMLANINCAYA KADAR YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLMESİNİ İSTİYORUZ!

Covid-19 nedeniyle birçok öğretmenimizin,  öğrencimizin ve vatandaşımızın sağlık sorunları yaşadıkları hatta vefatla sonuçlanan süreçlerin yaşandığı bilinmektedir.  

Eğitimin yüz yüze yapılması gerektiği açıktır fakat evrensel, anayasal, yasal ve sonucunda insani bir hak olan sağlık ve yaşam hakkını tehlikeye atacak uygulamaların sonlandırılması riskin minimize edilmesi gerekir.

Yüz yüze eğitimin devamı için tüm eğitim çalışanlarının zaman kaybedilmeden aşılanması son derece önemlidir.

Ancak, gelinen noktada, eğitim emekçilerini aşılamadan yüz yüze eğitim kararı veren MEB, bu yolla hem eğitim emekçilerinin canını hiçe saymış, hem de öğrencilerin birbirlerine ve evlerine virüs taşıma ihtimalini görmezden gelerek toplum sağlığını tehlikeye atmıştır.

Eğitim-İş olarak mevcut şartlarda verilen yüz yüze eğitim emirlerinin gerekli şartların sağlanamamasına ve aşılama sürecinin tamamlanmamasına bağlı olarak hukuka aykırı olduğunu vurguluyor, Valiliklere iletilmek üzere okullara vereceğimiz dilekçe ile

-Eğitim ve Bilim İşgörenlerine yönelik aşılamanın bir an önce tamamlanması ve bu konuda bilgilendirilmeyi,

-İllerdeki eğitim öğretim süreci ile ilgili karar verme merci olan Vali başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulunca aşılama işlemi ile aşı etki süreci ve  pandemiye ilişkin alınması gereken tedbirler tamamlanana kadar yüz yüze eğitime ara verilmesini talep ediyoruz.

EĞİTİM-İŞ TARAFINDAN HAZIRLANAN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…………………………  VALİLİĞİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

…………………………….. OKULU/LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Covid-19 pandemisi nedeniyle birçok meslektaşımızın öğrencimizin ve vatandaşımızın sağlık sorunları yaşadıkları hatta vefatla sonuçlanan süreçlerin yaşandığı bilinmektedir.   

Pandemi sürecinde birçok kez yüz yüze eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitim süreci uygulanmıştır. Gelinen noktada 2 Mart 2021 tarihi itibariyle sürecin İl Hıfzıssıhha Kurulları kararlarına göre yürütülmesine karar verilmiş ve valilikler ile diğer kurumlara iletilmiştir. 

Salgına ilişkin iki önemli unsur söz konusudur. Bunlardan birincisi maske, mesafe ve temizlik tedbirlerinin alınması ikincisi ise aşılama uygulamasının tamamlanmasıdır. Her iki konuya ilişkin olarak da idare bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar …. ve diğer idari birimler)  tarafından tedbir alınması gerekirken yeterli tedbirler alınmaksızın yüz yüze eğitim süreci yürütüldüğü görülmektedir.

Eğitimin yüz yüze yapılması gerektiği açıktır fakat evrensel, anayasal, yasal ve sonucunda insani bir hak olan sağlık ve yaşam hakkını tehlikeye atacak uygulamaların sonlandırılması riskin minimize edilmesi gerekir.

Aksi uygulamalar en başta insan sağlığı ve yaşam hakkına sonrasında da hukuka aykırı olacaktır.

Bugüne kadar sürdürdüğüm yüz yüze eğitime ilişkin olarak;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan; “Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.”

Hükmü gereği bakanlık ve diğer birimlerden verilen emirler doğrultusunda yerine getirdim.

Fakat gelinen noktada;

  • Pandemi yayılımının mutant virüslere de bağlı olarak hızla arttığı, bulaşıcılığın ve hastalanma riskinin küçük yaşlara kadar indiği bu süreçte kendimi ailem ve öğrencilerim ile onların bulaştıracakları kişiler yönünden yüksek kaygı taşımakla birlikte riskin arttığını ve artmaya devam ettiğini,
  • Mevcut şartlarda verilen yüz yüze eğitim emirlerinin gerekli şartların sağlanamamasına ve aşılarımın tamamlanmamasına bağlı olarak hukuka aykırı olduğunu, düşünüyorum.

Bu nedenlerle;

  1. Eğitim ve Bilim İşgörenlerine yönelik aşılamanın bir an önce tamamlanması ve bu konuda  bilgilendirilmemi,
  2. İlimizdeki eğitim öğretim süreci ile ilgili karar verme merci olan Vali başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulunca aşılama işlemi ile aşı etki süreci ve  pandemiye ilişkin alınması gereken tedbirler tamamlanana kadar yüz yüze eğitime ara verilmesi,
  3. Devlet Memurlarının Şikayet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği dilekçemin çözümlemeye yetkili makama iletilmesi,

Hususlarında gereğini arz ederim.

İmza

Ad- Soyad

deneme