Devlet memuru ve emeklilerin gözü, bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da duyuracak. Memur maaşları ile SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarına yapılacak zamlar enflasyon verilerinin açıklanmasıyla büyük ölçüde netleşecek. Normalde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 2022 yılının Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak. Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emekli olanların aylıklarına ise 2022’nin Temmuz ayında yapılan yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkı + 2023 yılı ilk yarısına ait yüzde 8 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacak.

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 2,88 artarken, Temmuz-Kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 14,05 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Memurlar, yılın ikinci yarısına ilişkin olarak toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik zam ve enflasyon farkı almışlardı. Şimdi Aralık'ta veri aynı kalsa bile memurlar toplu sözleşmeden doğan yüzde 7'lik zammın farkı olarak yüzde 7,2'lik enflasyon farkı alacak. Emekliler de yüzde 14,05'lik zam alacak. Ancak söz konusu artışların yaşam maliyetini ne kadar karşılayacağı merak konusu.

Memurlar ayrıca toplu sözleşmeden kaynaklı olarak da 2023'ün ilk altı ayı için yüzde 8 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

ANADOLU SEN, BASK, BİRLEŞİK KAMU-İŞ, ÇALIŞAN-SEN, HAK-SEN, ŞEHİT GAZİ-SEN, TÜM MEMUR-SEN, YURT-SEN VE EĞİTİM-İŞ BUGÜN TÜM İLLERDE ALANLARA ÇIKACAK

Sekiz Konfederasyon yaptığı çağrısında; “Yoksulluk sınırı üzerinde ücret alabilmek için 3 ocak 2023 saat: 12.30'da Ulus Atatürk Anıtı'nda alanlardayız” ifadesini kullandı.

FldVW5-WIAAXcxw

EĞİTİM-İŞ ALANLARA ÇAĞIRDI, İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Eğitim-İş'in İmza Metni Şu Şekilde;

Kamu çalışanları, yaşanan ekonomik kriz sonucu oluşan ve %170’lere ulaşan enflasyon karşısında eriyen ücretleri ile açlık sınırında yaşamakta, ağır vergi yükü altında günden güne yoksullaşmaktadır.

Ülkemizde özellikle ücretler üzerindeki mali yüke bakıldığında adaletli bir vergi uygulamasından bahsetmek zordur. Oysa ki, verginin ülkede yaşayan insanların gelirlerine, mali güçlerine göre adaletli bir şekilde dağıtılması devletin asli görevidir. Vergi yükünün çalışanlar için adil ve dengeli olarak paylaştırılması, çalışma barışı, devlete güven ve aidiyet duygusunun gelişimi açısından da önem arz etmektedir.

Ülkemizde TÜİK verileri dikkate alındığında devletin topladığı gelir vergisinin en büyük oranı, kaynaktan kesilen yani ücretli çalışanlardan kesilen vergilerden oluşmaktadır. Çalışanların ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücret tutarı olan 5.500,35 TL'si vergiden istisna sayılmaktadır. Asgari ücret tutarının ülkemizde açlık sınırının altında kalması nedeniyle bu istisna tutarı kamu çalışanlarının beklentilerine cevap verememektedir. Öyle ki, bu istisnaya rağmen kamu çalışanları genel olarak Haziran, Temmuz aylarında %20’lik ve %27’lik vergi dilimlerine girmekte böylece daha fazla vergi ödemektedir. Öğretmen olarak, görev yapan çalışanlarımız ise aynı ayda yapılan ikinci ödeme olan ek ders ücretlerinin neredeyse tamamı üzerinden gelir vergisi kesintisine maruz kalmaktadır.

Bu nedenlerle;

1.    Kamu çalışanlarının en düşük maaşının yoksulluk sınırının üzerinde belirlenmesi,

Züleyha Gülüm, Çaybaşı Belediyesinin işçilere yönelik uygulamaları Anayasa’ya ve hukuka aykırı Züleyha Gülüm, Çaybaşı Belediyesinin işçilere yönelik uygulamaları Anayasa’ya ve hukuka aykırı

2.    Kamu çalışanlarından Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atananlar hariç, ücretli çalışan tüm emekçiler için maaş/ücretin gelir vergisi istisnasından kalan tutarı için gelir vergisinin %15 ile sabitlenmesi,

3.    Sözleşmeli çalışanların bir an önce koşulsuz olarak kadroya geçirilmesi ve böylece üzerlerindeki sözleşmeli olmalarından kaynaklı vergi yükünün azaltılması,

4.    Zorunlu temel gıda ve tüketim maddeleri üzerindeki ağır vergi yükünün telafi edilmesi,

5.    Ülkemizde servet vergilerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılması talepleriyle, Türkiye genelinde imza kampanyası başlattık. Söz Konusu imza kampanyasına üyelerimiz ve üyelerimiz dışındaki tüm kamu emekçileri katılabilecektir.

6.    Toplanan imzaların Merkez Yönetim Kurulumuzca TBMM'ye sunulacağı 3 Ocak 2023 tarihinde illerde, alanlarda kitlesel basın açıklaması yapılmasına karar verilmiştir.

EĞİTİM-İŞ ALANLARA ÇAĞRI YAPTI

Konuyla ilgili yapılançağrı şu şekilde; “Emeğimiz ve ekmeğimiz için, U Y A R I Y O R U Z, Merkez Yönetim Kurulumuzun 14 Aralık 2022 tarihinde aldığı kararla; 3 Ocak 2023 tarihinde tüm Türkiye'de alanlarda olacağız”.

Fkm7wHcXEA49SFe

KESK’E BAĞLI BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASINDAN ALANLARA ÇAĞRI

Büro Emekçileri Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Birçok İlde Alanlara Çıkıyor.

BES “İnsanca Yaşayacak Ücret İstiyoruz“ talebiyle aşağıda  belirtilen İller ve belirtilen adreslerde 3 Ocak Salı günü basın açıklamaları gerçekleştirecek.

FleYAsAWAAMGn8c