Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Hatimoğulları, Hekimler ve Sağlık Emekçilerinin Talepleri hakkında Soru Önergesi verdi

Sağlık emekçileri 8 Şubat’ta g(ö)revde olacaklar

A+ | A-

Tülay Hatimoğulları; “Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) ile Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM-RAD-DER) “Vazgeçmiyoruz, oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz!” diyerek bugün itibariyle nöbette olacaklarını, 8 Şubat’ta ise g(ö)revde olacaklarını açıklamıştır.”

Hekimler ve Sağlık emekçilerinin yaptıkları açıklama ile dile getirdikleri sorunlar ve taleplere ilişkin HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya vermiş olduğu Soru Önergesi ve basın açıklaması şu şekilde;

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) ile Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM-RAD-DER) “Vazgeçmiyoruz, oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz!” diyerek bugün itibariyle nöbette olacaklarını, 8 Şubat’ta ise g(ö)revde olacaklarını açıklamıştır.

Sağlık emekçileri 20 Ocak 2022 tarihinde yaptıkları açıklama ile; “…Koruyucu sağlık hizmetini, halkın sağlık hakkını öncelemeyen bir anlayışın sağlık veremeyeceğini biliyoruz. Sağlığa, emeğe ayrılmayan bütçe sağlıksızlığın en büyük kaynağıdır. Sağlık çalışanlarının talepleri ile halkın sağlık hakkı talebi birbirinden ayrı düşünülemez. Bizler, emeği üretenler yeni bir sağlık sistemi mümkün diyoruz. Genel sağlık hizmetlerinde, katkı-katılım payları, ilave ücretler ile halkın cebinden parasının çıkmadığı, ilaç krizinin yaşanmadığı, halkı özel sektöre yönlendirmeyen, insanların yaşam alanlarına yakın hastanelerin kapatılmadığı aksine şehir hastaneleri aracılığı ile sermayeye değil halkın hastanelerine bütçe ayıran, koruyucu sağlığın öncelendiği bir sistemi özneleri ile kurmak mümkün.” diyerek uygulamaya koyacakları programı kamuoyu ile paylaşmıştır.

Hekimlerin ve diş hekimlerin gelirlerinde düzenleme içeren ancak onlar arasında dahi eşitsizlik yaratan ve tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan tasarının geri çekilmesine, Ocak ayında görüşüleceği söylenmesine rağmen halen görüşülmemesine itiraz ettiklerini ve tasarının kapsayıcılığı arttırılarak derhal Meclis’e getirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Meclis’e gelene kadar genel merkezlerinde, sağlık kurumlarında nöbette olacaklarını, tasarının Meclis’e getirilmemesi halinde ise 8 Şubat’ta uyarı grevinde olacaklarını ve gerekirse süresiz olarak greve hazır bulunduklarını açıklamışlardır.

Bu bağlamda;

1. Sağlık emekçilerinin ek göstergelerinin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi sağlanacak mıdır?

2. Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği birinci basamak sağlık hizmetleri oluşturulacak, ceza yönetmeliği iptal edilecek midir?

3. Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması sağlanacak mıdır?

4. Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması planlanmakta mıdır?

5. Emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin tüm sağlık emekçilerine uygulanarak; üstüne eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi sağlanacak mıdır?

6. Sağlık hizmetlerinden katkı katılım payı, reçete ücreti vb. adlarla alınan ücretler iptal edilecek midir?

7. COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması için çalışmalarınız var mıdır?

8. Etkin sağlıkta şiddet yasası çıkarılacak ve güvenli işyerleri planlanması yapılacak mıdır?

9. Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’ler ile dayatılan antidemokratik uygulamalara son verilecek midir?

10. Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilecek midir?

11. Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık emekçilerinin örgütleri aracılığıyla karar alma mekanizmalarında yer alması sağlanacak mıdır?