Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, işten çıkarılmalara karşı eylemlerini sürdüren Abalıoğlu Lezita Fabrikası işçilerine ilişkin Çalışma ve...

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, işten çıkarılmalara karşı eylemlerini sürdüren Abalıoğlu Lezita Fabrikası işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde faaliyet gösteren Abalıoğlu Lezita Fabrikasında çalışan işçiler ağır ve kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile iş sağlığı güvencesinin sağlanması talebiyle Hak-İş’e bağlı Öz Gıda-İş Sendikası’nda örgütlenmişlerdir. Sendikanın yaptığı açıklamaya göre sendikanın yetki başvurusunun ardından işçiler işten çıkartılmış, baskı ve mobbinge maruz bırakılmışlardır.

Anayasa tarafından güvence altına alınmış sendikal örgütlenme haklarını kullanan 15 emekçi, 4857 sayılı yasanın 25/2 maddesi (Kod 29) ile işinden edilmiştir. Bugüne kadar yazılı tek bir ihtarı bulunmayan ve en az 5- 15 yıllık bu işçilerin tazminatsız bir şekilde işten çıkartılmalarının yanı sıra işveren tarafından işçilerin zorla E-Devlet bilgileri istenerek sendikaya üye olup olmadıkları sorgulatılmakta, sendikalı işçilerin istifa etmeleri için baskı kurulmaktadır.

Sendikasızlaştırma amacıyla işten atılan işçiler, işlerine geri dönmek ve anayasal hakları olan sendikal haklardan yararlanmak için Abalıoğlu Lezita fabrikası önünde başlatmış oldukları eylemlerine devam etmektedirler.

Küresel İklim Grevi İçin Gençler Bugün Sokaklarda Küresel İklim Grevi İçin Gençler Bugün Sokaklarda

Bu bağlamda;

  1. Sendikal hakların kullanılmasını engelleyerek TCK Madde 118’e göre suç işleyen Abalıoğlu Lezita yönetimi hakkında soruşturma açılmış mıdır?
  2. Abalıoğlu Lezita yönetimi tarafından işçilere yönelik baskı ve mobbing iddiaları araştırılmış mıdır?
  3. Sendikaya üye olma hakkı başta olmak üzere sendikal haklara yönelik saldırılar engellenecek midir? Sendikal baskıların son bulması ve işçilerin işe iadelerinin sağlanması için bir girişiminiz olacak mıdır?
  4. İşverenlerin sendikal faaliyetleri engellemelerine ve keyfi olarak işten çıkartmalarına karşı İş Kanunu’ndaki cezai hükümler neden işletilmemektedir? İşçilerin yasalarla güvence altına alınmış hakları neden korunmamaktadır?
  5. İşçilere karşı yapılan hak ihlallerinin ve sendikal suçların önlenmesi amacıyla bir denetim mekanizması kurmayı düşünüyor musunuz?
  6. Son 5 yılda Kod 29 gerekçesiyle işten çıkarılan çalışan sayısı kaçtır? Bunların yıllara ve cinsiyete göre dağılımı nasıldır?