Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

HDP’li Gülüm: Silivri 5 No’lu Kapalı Cezaevi’nde Yaşanan Hak İhlallerini sordu

A+ | A-

HDP’li Gülüm: Silivri 5 No’lu Kapalı Cezaevi’nde Yaşanan Hak İhlallerini sordu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Silivri 5 No’lu Kapalı Cezaevi’nde yaşanan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

(HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, soru önergesinde

Türkiye’deki hapishanelerde gerek ceza hukukunun uygulanış biçimi gerekse ceza infaz sistemindeki temel hak ve özgürlüklere erişim bakımından sayısız ihlal, hak gaspları ve sorunlar bulunmaktadır. Özellikle siyasi mahpuslara karşı adeta düşman hukuku uygulanmakta, en temel insan hakları ihlal edilmektedir. Mahpuslar ayrımcılıklara, işkence ve kötü muameleye maruz kalmaktadırlar.

Siyasi mahpuslara yönelik artan hak ihlalleri ve baskıların son örneği İstanbul Silivri Cezaevi’nde yaşanmaktadır. Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ve Dayanışma Derneği (MA-TUHAYDER) Silivri Cezaevi başta olmak üzere cezaevlerindeki insanlık dışı hak ihlallerine ilişkin yaptığı basın açıklamasında tepki ve kaygılarını dile getirmiştir. Bu bağlamda 8 Ekim 2021 tarihinde Silivri 5 No’lu Cezaevi’nde tutuklu bulunan siyasi mahpusların odaları tatbikat adı altında basılarak dağıtılmış, mahpuslar kampüs içerisinde farklı bloklara gönderilmiş ve bir kısmı da cezaevi dışında, henüz ailelerinin de bilmedikleri cezaevlerine sürgün edilmiştir.

11 Ekim 2021 tarihinde mahpusların aileleri ile yaptıkları telefon görüşmesinde baskı ve ihlallerinin bunlarla da sınırlı kalmadığı; mahpusların elektriği olmayan odalarda tutuldukları, kişisel eşyalarının, kitap ve günlüklerinin gasp edildiği, yatakların verilmediği ve gardiyanlar tarafından sistematik biçimde tehdit edildiği ve kötü muameleye maruz kaldıkları anlaşılmıştır.

Yine Silivri Cezaevi’nde bulunan mahpus yakınının tarafımıza aktardığı bilgilere göre Silivri 7 No’lu Cezaevine götürülen mahpuslara çıplak arama dayatılmış, ırkçı söylemlere ve hakaretlere maruz bırakılmış ve adli mahpuslarla yan yana tutulmuşlardır. Mahpuslar arasında ayrımcılık yapılarak siyasi mahpuslara kahvaltı verilmemiş, yemeklerde de adli mahpuslara öncelik verilmiştir. Siyasi mahpuslar kendilerine verilen battaniye ve yataklar kirli ve çok kötü koktuğu için yerde uyumak zorunda bırakılmışlardır. Bununla birlikte mahpuslara tekmil dayatıldığı ve halay çektikleri için haklarında toplu soruşturma açıldığı belirtilmektedir.

Bu bağlamda;

  1. Silivri 5 No’lu Kapalı Cezaevi’nde yaşanan hukuksuzluklar Bakanlığınızın bilgisi dahilinde mi yapılmaktadır? Bilginiz dahilinde değilse idare yönetiminin mahpuslara yönelik kabul edilmez keyfi tutumuna karşı bir yaptırımınız olacak mıdır?
  2. Silivri 5 No’lu Kapalı Cezaevi’nde bulunan kaç mahpus ne zaman ve hangi koğuşa/cezaevine sürgün edilmiştir? Ailelerin bilgi edinme hakkı neden engellenmektedir?
  3. Mahpusların elektriği olmayan odalarda tutulduğuna, kişisel eşyalarının gasp edildiğine, yatakların verilmediğine ve gardiyanlar tarafından sistematik biçimde tehdit ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin herhangi bir inceleme başlatılmış veya başlatılacak mıdır?
  4. Herhangi bir gerekçe gösterilmeden, toplama kararı olmayan ve yasaklanmayan gazete, dergi, kitapların cezaevi yönetimi tarafından mahpuslara verilmeyerek gasp edildiği doğru mudur?
  5. Sincan 5 No’lu Kapalı Cezaevi en son ne zaman Bakanlığınızca denetlenmiştir? Denetim sonuçlarında hak ihlallerine dair bilgiler yer almakta mıdır?
  6. Cezaevinde gittikçe artan hak ihlalleri ile Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle mahpus haklarını düzenleyen hükümler yok sayılmakta, özellikle siyasi mahpuslara adeta düşman hukuku uygulanmaktadır. Mahpuslara yönelik sistematik biçimde artan baskıların özel bir sebebi var mıdır?
  7. Hapishanelerde artan çıplak arama, kötü muamele ve işkence iddiaları düşünüldüğünde Bakanlığınızın bu insan hakkı ihlalleriyle mücadele etmeye yönelik bir girişimi olacak mıdır?