Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

HDP’li Gülüm’den; Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ için soru önergesi

A+ | A-

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Aile Hekimleri için bir ceza yönetmeliği niteliğinde olan ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’  hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca  tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

(HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm soru önergesinde

30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği  ile Aile Hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına  bir ceza yönetmeliği dayatılmıştır. Yönetmeliğe göre; Aile Hekimliği Uygulamasında uygulanacak İhtar Puanı Cetveli’nde yer alan fiillerden 5 veya daha fazla ihtar alan ve toplamda 150 ihtar puanı olanların sözleşmesi yenilenmeyecektir. Sözleşmenin, Bakanlık müfettişlerince yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda da yenilenmeyebileceği düzenlenmiştir.

(HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm

 Yönetmelikte, Aile Hekimleri’nin basında ve sosyal medyada izinsiz olarak demeç veya bilgi vermeleri  50 ceza puanı almalarına sebep olmakta, aynı eylemi bir kez daha yapmaları halinde ceza puanları iki katına çıkarılmaktadır. Entegre hastanede çalışan Aile Hekimliği Çalışanları sözleşme sürecinde 5 kez mazeretli veya mazeretsiz olarak beş nöbet görevine  gitmediği zaman iş akdi sona erdirilmektedir. Yani bu yönetmelikle mazeret hakkı bile yok sayılmaktadır. Yine herhangi bir sebeple açığa alınan Aile Hekimliği çalışanı 4 aya kadar görevden uzaklaştırılabilmekte ve  bu sürede hiçbir hakkedişini alamamaktadır. İl sağlık müdürlükleri hem soruşturma başlatıp ceza veren, hem de sözleşmeleri feshedilen çalışanların başvuracakları itiraz mercileri haline getirilmiştir. Ayrıca cezaevi aile hekimliği birimlerinin gider ödenekleri %80 azaltılmıştır. Bu durum da  cezaevi birimlerinde çalışabilecek aile hekimi bulmayı imkansız hale getirebilecek bir düzenlemedir. Aile Hekimliği çalışanları böylelikle hem özlük hakları konusunda hem de gelir konusunda hak kayıplarına uğramaktadırlar.

Bu yönetmeliğin  hak kayıplarına yol açacağını ve iş güvencelerinin yok edildiğini söyleyen Aile Hekimleri ve aile sağlığı çalışanları yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması ve mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle   Türkiye genelinde 16 Ağustos 2021  tarihinde ve ikinci kez 27 Ağustos 2021 tarihinde  bir gün süre ile işi bırakma eylemi yapmışlardır.

Bu bağlamda;

1) 30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği hazırlanırken hangi kriterler dikkate alınmıştır, bu yönetmelik hangi gerekçelere dayanarak hazırlanmıştır?

2)Yönetmelik hazırlanmadan önce aile hekimleri. aile sağlığı çalışanlarının ve ilgili STK’ların  görüşleri alınmış mıdır?

3)Yönetmelik ile getirilen sosyal medya, basın açıklaması vb. yolu ile aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının görüş bildirmelerine ve halkı bildirmelerine niçin engel olunmak istenmektedir? Bu yönetmelik maddesi düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına müdahale değil midir?

4)İşleri oldukça yoğun olan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yeni yönetmeliğe göre istenilen oranda  kronik hasta  izlenimleri yapmadıklarında  maaşlarından %10 kesinti yapılacağı yönünde bir karar alınmasının gerekçesi nedir?

5) Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları içinbir ceza yönetmeliği niteliğinde olan,  hak kayıplarına  ve iş güvencesinin yok edilmesine yol açabilecek bu yönetmeliğin  yürürlükten kaldırılması yönünde bir girişiminiz olacak mıdır?

6)Basında,  aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına COVİD aşılamaları için ek ödeme yapıldığına dair haberler yer almıştır. Bu ek ödemeler kimlere yapılmıştır? Ek ödeme almayan binlerce aile hekimi ve aile sağlığı çalışanına ödendiği söylenilen para nereye aktarılmıştır?

7)Pandemi başından beri Aile Hekimliği çalışanlarına ek ödemeler için Maliye Bakanlığından ne kadar bütçe ayrılmıştır? Bu bütçenin ne kadarı aile hekimlerine ödenmiştir?

8) Basında yeni yönetmelikle kronik hastalık takipleriyle aile hekimlerine pozitif performans verileceği söylenmektedir. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olan yönetmelikle birlikte temmuz ayında Aile Hekimliği çalışanlarının yüzde kaçı pozitif performans almayı hak etmiş, yüzde kaçının negatif performansla hak edişi azalmıştır? Bunların TL karşılığı nedir?