Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

HDP’li Hatimoğulları Okullarda alınan kayıt paralarını Meclise Taşıdı

| 12:19
A+ | A-

Gönüllü olduğu söylenen aslında zorunda bırakılarak okulların velilerden aldığı paralar okullar arasında eşitsizliğe de neden olmaktadır. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, okulların bütçe yetersizliklerini ve velilerden alınan kayıt paralarını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e sordu.

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, soru önergesinde

OECD ülkelerinde eğitimin giderlerinin yaklaşık yüzde 90’ı devlet tarafından karşılanırken Türkiye’de bu oran, neredeyse yüzde 74’lere kadar inmiştir. Geriye kalan yüzde 26’lık kısmın hane halkı tarafından karşılanması beklenmektedir. Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul’un yaptığı açıklamada belirttiği gibi; zamanla velilerin yükü arttırılarak, eğitim bütçesine veliler ‘eğitimden yararlandığı için katkı versin’ anlayışı hâkim olmuştur.

Okul içinde para toplamanın ve gelir yaratma süreçlerinin okullar arasındaki eşitsizliği artırmakta ve bu tür gelir kaynaklarının denetlenmesinin güç olması nedeniyle usulsüzlüklere ve yolsuzluklara açık olmaktadır. Terbiye Kurulu Başkanı iken eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “okullar arasındaki makas hiç bu kadar açılmamıştı” ifadesinde açık bir şekilde okullar arasındaki eşitsizlik ortaya konulmuştur. Anayasanın 42. Maddesi’ndeki “İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır” ifadesine göre okullarda velilerden kayıt ya da bağış adı altında alınan paralar yasaya aykırı olmasına rağmen bir zorunluluğa dönüşmüştür. 

Eğitim, devlet tarafından finanse edilmeli, öğrenci sayısına göre ödenek gönderilmeli ve bu sayede okulların tamamı birbirine yakın düzeyde olması ve belli nitelikte kamusal bir eğitime sahip olunması sağlanmalıdır.

Bu bağlamda;

1. Kimi devlet okullarında kayıt taleplerinde yığılmalar yaşanmasının nedeni nedir?

2. Devlet okullarında yaşanan eşitsizlikleri ortadan kaldırmak üzere Bakanlığınızca nasıl adımlar atılmaktadır?

3. Eşit yurttaşlık gereği tüm devlet okullarının yurttaşlara eşit hizmet sunması sağlanacak mıdır?

4. Denetimi olmayan ve Anayasaya aykırı biçimde toplanan okul içi gelir kaynakları Bakanlığınız tarafınca denetlenmekte midir?

5. 8000 TL’lere kadar çıktığı iddia edilen, gönüllü olduğu ifade edilse de aslında velilerin vermeye zorunda bırakıldığı kayıt paraları hakkında Bakanlık adım atmayı planlıyor mu?

6. Okullara yeterli bütçe ayrılmaması sonucu velilerin ekonomik durumuna göre okul ihtiyaçlarının karşılanabildiği/karşılanamadığı şeklinde yaşanan eşitsizliği ortadan kaldırmayı Bakanlığınız planlıyor mu?

7. 2022 yılı bütçesinde Bakanlığınız okullara ayrılacak payın artırılmasını sağlayacak mıdır?

deneme