Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Kampüsteki Sahipsiz Hayvanlar Unutulmadı

A+ | A-

Çukurova Üniversitesinde (ÇÜ) sahipsiz hayvan sorununun ilgili kurumlar ve sivil toplum örgütleri ile görüşüldüğü bir toplantı düzenlendi.

Rektörlük Senato Salonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlter Ünlükaplan’ın başkanlığında yapılan toplantıya Çukurova Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Dehri, Genel Sekreter Nazan Karataş, Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Hilmi Çağlar, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Tülay Duran, Adana Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Dr. Veteriner Hekim Erhan Ayna, Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Müdürü Dr. Veteriner Hekim Ramazan Özdemir, Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yıldırım, Sokak Canlılarını Koruma Derneği’nden (CANKODER) Başkan Sibel Seyitoğlu ve Seçil Başhan ile Çukurova Üniversitesi Hayvan Dostları Kulüp Başkanı Aysu Adlığ katıldı.

Pandemiyle Birlikte Kampüsteki Sahipsiz Hayvan Popülasyonları Arttı

Toplantı kapsamında yerleşke içerisindeki sahipsiz hayvanların sayısının pandemi sürecinde artması ile koordinasyonsuz, düzensiz ve bilinçsiz beslemenin yarattığı sorunlar tartışıldı. Hasta ve bakıma muhtaç hayvanların çokluğu, hayvanların tedavi edilmesinde ve aşılanmasında oluşan güçlüklerin birlikte nasıl aşılabileceği konuşuldu.

İlgili Kurum ve Kuruluşlarla Koordineli Çalışma Kararı Alındı

Toplantıda, hayvanların sabit popülasyonda kalabilmesi ve uygun yaşam ortamı için birlikte hareket edip uygun sayıda kısırlaştırmanın sağlanmasının ana çözüm önerisi olduğu bildirilirken bilinçsiz beslemenin hayvanların üreme eğilimine girmesine neden olduğu, koordineli çalışmayla hayvanların sağlık sorunlarının aşılabileceği, beslemenin uygun bir şekilde belli sağlıklı ortamlara taşınmasının ortam kirliliği ve halk sağlığı açısından önem arz etmesinden hareketle rastgele beslemenin yapılmaması kararlaştırıldı.