Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Kemal Peköz: KESK-Haber- Sen’in sorunlarını TBMM’de dile getirdik.

| 15:10
A+ | A-

3 Haziran 2021 Perşembe günü TBMM Kit Komisyonunda Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ, Anadolum Destek Lojistik Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ ve Kule Verici Tesisleri İşletmeleri ve Teknolojileri AŞ’nin 2017 ve 2018 yılları Sayıştay raporları görüşüldü.

HDP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Kemal Peköz komisyon toplantısında PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten’e aşağıdaki soruları yöneltti.

Peköz komisyonda ayrıca KESK Haber-Sen sendikasının sorunlarını ve sorularını da dile getirdi.

HDP Adana Milletvekili Peköz;

Değerli arkadaşlar, PTT Genel Müdürlüğünde çalışanların özlük haklarından ve terfilerinden sorumlu bir arkadaş atanmıştı, Ali Yaz. Bu arkadaş daha önce Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen yönetimindeydi, başkanlığını yapıyordu, şu anda zaman zaman kendi sosyal medya hesaplarında Birlik Haber-Sen’i ziyaret edip onları da sosyal medyada paylaşıyor; bunlar doğal karşılanabilir ancak aynı zamanda KESK, HABER- SEN sendikasının da görüşmek için aylardır kendisinden randevu istediği, randevu vermediği gibi sorunların dinlenmesi için de bir ortam yaratılmadığını görüyoruz. Bunun tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu düşünüyorum, bunun giderilmesi gerekir, iki sendika varsa ikisine de aynı mesafede durması gereken bir kamu kurumu yöneticisi olduğunu unutmaması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Her işe eşit ücret ilkesi PTT çalışanlarına neden uygulanmıyor, diye bir soru sormak istiyorum. Aynı işi yapan dört farklı çalışma statüsünün ekonomik eşitliği neden sağlanamamaktadır?

Özellikle, PTT’ye has olan idari hizmetler sözleşmeli personelin memur sendikalarına üye olmalarına rağmen özlük ve mali hakların memurlara eşit olmadığı açıktır. Bu, hakkaniyete ve eşitliğe aykırı değil midir? OECD ülkeleri arasında güvencesiz çalışanların en fazlasının PTT’de olduğu tespit edilmektedir, bunun da giderilmesi gerekir diye düşünüyorum. İllerdeki birçok PTT başmüdürü sanki iktidara yakın sendika temsilcisi gibi hareket ederek tarafsızlıklarını kaybetmiş durumdadırlar, iktidara yakın sendikaları kayırarak diğer sendikalara daha mesafeli durmakta, aynı zamanda, görevlendirme yaparlarken de sendika üyeleri arasında ayrımcılık yapıldığı tespit edilmektedir; bu da iş barışını bozan bir davranıştır, bundan vazgeçilmesi gerekir. Pandeminin ilk başından bu yana büyük özveriyle görevlerini ifa e den PTT emekçilerinin böylesine zorlu bir dönemde toplumla iç içe çalışmış ve binlerce pozitif Covid-19 vakası tespit edilmiştir; Genel Müdür biraz önce sayıları açıklarken hastalanan, pozitif olan ve de yaşamını yitirenleri de ifade etmişti zaten. Asli işleri olan posta hizmetleri dışında da işler yapmaya zorlandıkları tespit edilmiş, söylenmiştir hem sendika tarafından hem basın tarafından. Özellikle dağıtıcılara fiilî hizmet zammı ve bütün personele de böylesi bir dönemde çalışmalarından dolayı ikramiye verilmesi söz konusu mudur, diye soruyorum ama biraz önce 2 bin lira gibi bir şey verildiği söylendi fakat bunun bu kadar zahmet karşılığında yetersiz olduğunu düşünüyorum.

PTT iştiraklerine ayrılan yönetici ve personele iş tazminatı olarak ne kadar ödeme yapıldığı kamuoyunda zaman zaman tartışılıyor, bunu öğrenmek istiyorum. Teknik personelin isteği dışında görev yerlerinin değiştirilmesi gerekçesi, teknik hizmetlerin de kendilerine yakın olan sendika üyelerine verildiği, teknik birimlerin başına getirilen daire başkanlarının eğitimleri nedir? Mesela açık öğretim işletme mezunu olduğu söylenen teknik hizmet birimi sorumluları vardır, bu doğru mudur?

Son atanan bazı PTT Genel Müdürlüğü yetkililerinin önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çalışanları olduğu ifade ediliyor, şu ana kadar bu durumda olan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yönetim değiştikten sonra PTT’ye aktarılan kaç kişi olmuştur yönetim kademelerinde? PTT iş kolunda firma personeli taşeron işçilerin sendikalaşması Anayasa’yla güvence altına alınan sendikalaşma yasak mıdır ki burada, sendikalaşan ya da farklı bir sendikada üye olmak isteyenler üzerinde baskı uygulanabilmektedir; bunun izahı var mıdır?

PTT emekçilerin özellikle son günlerde resmî ve dinî bayramlarda çalıştırılması kanunlara ve Anayasa’ya aykırı olmasına rağmen keyfî olarak çalıştırılması nasıl izah edilmektedir? Devlet memurlarının kanunlara aykırı çalıştırılması suç değil midir? Yine, son dönemde birçok PTT emekçisi rızaları dışında iller arası geçici görevlendirilmektedir. İl dışı görevlendirmeler mağduriyetlere sebep olmaktadır, bu da iş barışını bozan bir davranıştır; bundan da azami ölçüde vazgeçilmesi gerekir. PTT çalışma hayatına uygulanan performans sistemi de yan yana çalışan iki insanın bile aralarında sürtüşmelere sebep olmaktadır, bunun da PTT emekçilerinin mutsuz olmasına sebep olduğu ifade ediliyor. Bu konunun farklılaştırılması ya da farklı bir uygulamaya gidilmesi düşünülmekte midir? PTT Varlık Fonuna devrolduktan sonra net olarak toplam kaç adet iştiraki ve başka şirketlerle ortaklığı bulunmaktadır? Katar posta kuruluşu veya Katar şirketleriyle sözleşmeler imzalanmış mıdır, imzalanmışsa ne zaman imzalanmıştır?

Mersin PTT Başmüdürlüğü, Toroslar Posta Dağıtım Müdürlüğü hakkında basına çok sayıda yansıyan şikâyetler ve yakınmalar oldu. 50 Anayasa’nın 90’ncı maddesi ve uluslararası sözleşmelerle güvence altında olan sendikal çalışmalar söz konusu Müdür Ali Engin Güney tarafından iş yeri temsilcisi masasına gelerek -broşürler, kitaplar, dergiler her neyse- masada bulunan şeyler alınıp atılmış yere ve “Siz kimsiniz? Ben size hesap vermem.” şeklinde tehditlerde bulunmuş diye basına yansıdı; bu ciddi durum karşısında yine yasaları ihlal eden kişiler değil, tam tersine sendika üyesi ve yöneticileri cezalandırılmakta. Bunlarla ilgili PTT Genel Müdürünün herhangi bir tasarrufu olacak mıdır yöneticilerin sendika temsilcilerine yönelik tavır ve davranışlardan dolayı? PTT’de uzun süredir yönetmeliklere ve kurallara uygun görevde yükselme sınavları yapılmamaktadır, yapılanlarda da usulsüzlükler nedeniyle mahkemelik durumlar söz konusu olmuştur. Kurumda personel eksikliği had safhadadır, binlerce genç PTT’de işe girebilmek için lojistik posta kollarında eğitim aldı, dört senedir personel alımı yapılmıyor. Eksik personelle hizmet görülmeye çalışıldığı için asırlık kurumun itibarı sarsılmaktadır, acilen ihtiyaç duyulan personel alımı için bir çalışma yapılmakta mıdır ya da yapıldıysa- bizim bilgimiz olmamış olabilir- ne zaman yapılmıştır, yani kaç personel alınmıştır?

Sayıştay raporu sonrası kamuoyu gündemine de yansıyan PTT dijital arşiv yolsuzluğuyla ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır tarafınızdan? PTT’nin açtığı tüm ihaleler hangi yöntemlerle yapılmaktadır, rekabet sağlanmakta mıdır? Örneğin ana posta hatları ihalesi şeffaf ve kurallara uygun yapılmış mıdır?

PTT aynı ürün-hizmet ve piyasadan aldığı fiyat ile kendi iştiraklerinden aldığı fiyat arasında bir fark var mıdır, varsa bu fark ne kadardır?

Bu sorularımı ayrıntılı bir şekilde cevaplarsanız sevinirim.“dedi

deneme