Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

KESK’den, Adana Valiliğine; “Kamu kurumlarında esnek çalışma uygulaması bir an önce başlatılmalıdır.”

A+ | A-

KESK Adana Şubeler Platformu; 26 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan 2020/11 sayılı genelge kapsamında, Adana ilinde ki kamu kurum ve kuruluşlarında esnek/dönüşümlü çalışmaya bir an evvel geçilmesi konusunda Adana Valiliğini karar almaya davet etti.”

BES Adana Şube binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına KESK Şubeler Platformuna bağlı sendika yönetici ve üyeleri katıldı.

KESK Adına Basın Açıklamasını Fatma Sarıoğuz Güney okudu.

Güney tarafından okunan metin şu şelilde;

Çin’in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmaya yönelik alınan ve alınması gereken tedbirlerin önemi, her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde de, dünya genelinde olduğu gibi, pandeminin ikinci dalgası yaşanmakta, öyle ki vaka sayıları, birinci dalganın çoktan aşıldığını göstermektedir.  

26 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan 2020/11 sayılı  “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde; COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve kamu hizmetlerini aksatmamak şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği düzenlenmiştir. Genelgenin devamında esnek çalışma konusunda yetkili makam ve merciler belirtilmekte ve yetki devrinin mümkün olduğu ifade edilmektedir. Uygulamada, illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikteliği sağlayacak şekilde koordinasyonun sağlanması amacıyla taşradaki yetki Valiliklere bırakılmış durumdadır.  

Vaka sayıları günlük 1700’leri bulmuş iken

Pandeminin ilk dalgasında, 22 Mart 2020 tarihinde yayımlanan 2020/4 sayılı   “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde de taşrada yani 81 ilde Valilikler yetkili kılınmış ve 81 ilin Valiliğince, genelgenin yayımlanmasını takip eden en geç bir hafta içerisinde esnek çalışma modelleri uygulamaya konulmuştur. Ancak bugün gelinen aşamada; vaka sayıları günlük 1700’leri bulmuş iken ( ki gerçek vaka sayılarının, resmi olarak açıklanan vaka sayısından kat be kat fazla olduğuna dair belediyelerden, odalardan, meslek örgütlerinden açıklamalar gelir iken ve toplumdaki yaygın kanı da bu yönde iken) , pandeminin bulaşmadığı şehir, mahalle, işyeri, apartman hatta mesken bile kalmamışken iken sayılı birkaç Valilik haricinde çoğu Valilikler tarafından esnek çalışmaya geçilmesi noktasında usul ve esaslar belirlenmemiştir.  

Bugün, işyerlerimizden sürekli vaka haberleri gelmektedir. Adalet Bakanlığı birimlerinde, mahkemelerde, icra müdürlüklerinde, vergi dairesi başkanlığı birimlerinde, okullarda, İş Kurumu Müdürlüğünde, postanelerde, nüfus müdürlüklerinde, belediyelerde kısacası tüm kamu kurum ve kuruluşlarında vaka sayıları artmaktadır. Vakalara karşı, hasta ve hastayla yakın temaslılar karantinaya alınmakta ancak bu önlemler yetersiz kalmaktadır.  

Bilinmesini isteriz ki salgınla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki dönüşümlü calışma, bir tatil/dinlenme uygulaması değildir. Salgın riskini azaltmanın, personelin sağlığını korumanın ve  kamu hizmetlerinde sürekliliği sağlamanın gereklerinden biridir. Aksi durumda hizmet birimlerinin, müdürlüklerin, şubelerin tamamen kapatılması gündeme gelecek, kamu hizmetleri kesintiye uğrayacak, kamu düzeni daha büyük risklerle karşılaşacaktır.  

Artan vaka sayılarına rağmen sermayenin kar hırsında ısrar edilmekte

Değerli Basın, KESK’in sendikal mücadelesinde salt kamu emekçilerinin sorun ve talepleri yer almamaktadır. KESK olarak emeğin birleşik mücadelesinin öneminin her zaman vurguladık.  Bugün özel sektörde, fabrikalarda artan vaka sayılarına rağmen sermayenin kar hırsında ısrar edilmekte, ücretli izin talebi, seyreltilmiş çalışma modeli görmezden gelinmektedir. Bazı firmaların yararlanmak için başvurduğu kısa çalışma ödeneği, işçinin işsizlik ödemesinden mahsup edileceği için özünde işçiye bir kazanım getirmemekte, fiiliyatta işten çıkarmak anlamına gelmektedir. Sosyal Devlet olmanın gerekleri hayata geçirilmeli, temel tüketim maddelerinde, elektrik-su-doğalgaz faturalarında indirime gidilmeli, özel sektör çalışanları için ekonomik kayıpları olmayacak şekilde esnek çalışma modelleri uygulanmalıdır.  

Değerli Kamuoyu, Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alarak uygulamaya koyduğunu her fırsatta belirten Adana Valiliğinin, 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin yayımlanmasının üzerinden üç hafta geçmesine ve geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanının, esnek çalışmayı yaygın hale getireceğiz, açıklamasına rağmen esnek çalışma modeline hala geçilmemiş olması hususunda Adana Valiliğini anlamak güçtür.

Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA tarafından yapılan günlük açıklamalardan  ülke genelindeki vefat sayısının her geçen gün endişe verici şekilde arttığı, 57 olan 13 Eylül 2020 tarihindeki vefat sayısının 15 Eylül de 67’ye çıktığı ortada iken,  diğer taraftan Adana Tabip Odasınca yapılan açıklamalarla covid-19 pandemisinin Adana da en kötü dönemini yaşadığı, neredeyse her ailede virüslü kişinin olduğu, yoğun bakım ünitelerinin ve hastanelerde kovidli hastalar için ayrılan yerlerin tamamının dolu olduğu, hastaları yatıracak yerin bulunmadığı ve yeni vakaların gelmeye devam ettiği dile getirilmekte iken, bulaşı riskinin ve yoğun çalışmanın merkezinde olan sağlık emekçilerinin yorgun düştüğü ve kayıplar vermeye devam ettiği, öyle ki sağlık emekçilerinin siyasi iktidara ve yetkililere “Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz” diyerek siyah kurdele takmaya başladığı  bir süreç yaşanmakta iken;

Telafisi mümkün olmayan sonuçların önlenebilmesi ve tüm  kamu çalışanların sağlık güvenliğinin sağlanabilmesi adına Adana Valiliğini,  ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma uygulamasına geçilmesi hususunda bir an önce karar almaya davet ediyoruz.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz, Yaşasın KESK!  

Fatma SARIOĞUZ GÜNEY

KESK Adana Şubeler Platformu a. BES Şube Başkanı