Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

KHK Platformları; “Hiç bir şey hukuksuz değildi. Çünkü artık hukuk yoktu.”

A+ | A-

Türkiye KHK Platformları Birliği; “SıraSana Gelmeden” Twitter etkinliğine çağrı amaçlı yazılı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Platformun konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“KHK’lı Platformları Birliği olarak  OHAL’in Toplumsal Maliyetler Raporunda da belirttiğimiz gibi OHAL ve KHK’ler ile devamında yürürlüğe konulan uygulamaların Türkiye’nin “Hukuk Devleti” olmaktan tamamen uzaklaştığını ve hiç kimsenin hukuk güvencesinin olmadığı bir devlet statüsüne getirildiğini açık ve somut ortaya koymuştuk.

OHAL süreci;  gelinen aşamada, kabul edilebilirlik sınırlarının çok ötesine geçmiş, sayıları 1.5 milyonu aşan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının bedensel ve ruhsal varlıklarının baskılanmasına ve hatta yok edilmesine yönelik bir tür adı konulmamış ‘Sivil Ölüm’ daha doğru bir ifadeyle ‘Sosyal Kırım’ programına dönüşmüş.”

“Hiç bir şey hukuksuz değildi. Çünkü artık hukuk yoktu.” sözüyle açıkladığımız OHAL’in Toplumsal Maliyetleri Raporunda; sosyal kıyım olarak belirttiğimiz ve Ocak 2019’da yayımlanan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu’nda da açıklandığı gibi çıkarılan KHK’lar ile 131 bin 922 “tedbir” gerçekleşti. En az 125 bin 678 kamu görevlisi ihraç edildi, 270 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi, 2 bin 761 kurum ve kurulu kapatılmıştır.

Dolayısıyla da HDP’ye yapılan saldırılar, bütün toplumsal muhalefeti sindirmek ve yıldırmak amacını taşımaktadır. Toplumsal muhalefetin bu saldırılara demokratik hak ve özgürlükleri savunarak topyekûn yanıt vermesi ise hayatidir.

Bizler bütün bu hukuk dışı baskılarla demokrasiden yana güçleri yıldırmanın bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da mümkün olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz.

Ve acilen OHAL’in tüm sonuçları ortadan kaldırılarak; çıkarılan KHK’ların iptal edilmesi çağrısını yineliyoruz.

Cadı avına dönüşen operasyonlar durdurulmalıdır. Adil yargılama yapılmadan tutuklanan tüm muhalifler ve gözaltına alınan siyasiler derhal serbest bırakılmalıdır.

Yaşanan bu hukuksuzluklara; tepkimizi ortaya koyuyor ve kamuoyuna sesleniyoruz:

VE DİYORUZ Ki

SıraSana Gelmeden

Saat 21:00 de başlıyoruz

Kısa ve özgün tweet ile başlayalım

Beşer dk ara ile twit atalım bol rt/fav

Saatinden önce tweet atmayalım” denildi.