“KHK REJİMİ” illetinden kurtulmanın zamanı gelmedi, çoktan geçti bile ve herkesi tüm haksızlığa uğrayan insanlara ses olmaya dayanışmaya davet ediyoruz,

ADANA KESK ŞUBELER PLATFORMU, "KHK’LAR GİDECEK BİZ KALACAĞIZ" BAŞIKLI BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

KESK Adana Şubeler Platformu Adına Haber-Sen 7 No’ lu Şube Sekreteri Ahmet Aydoğan tarafından Heykelli Park'ta okunan basın açıklaması şu şekilde;

Basına ve Kamuoyuna

Heyy maşallah! Heyy maşallah

Evlere şenlik bir ülke ve toplum ve insan yığınları…

Güllük gülistanlık bir yaşam!

Yoksulluk yok! Gençler işsiz değil! Öğretmenler atanıyor!

Emekli Ayşe teyzem ile Haydar dayım fevkalade yaşamlarını idame etmekte!

Kadınlar her gün, alçakça katledilmemekte!

Ülkenin saygın ve münevver insanları kriminalize edilmemekte!

Kadınların inanç değerleri “araç” haline getirilmemekte!

WhatsApp Image 2022-11-03 at 19.14.31

Milyonlarca oy alan siyasi partiler, demokrasi ve hukukun normlarına göre “muamele” görmekte!

On binlerce üyesi olan Oda’lar ve DKÖ, yargı ve güvenlik bürokrasisiyle “terbiye” edilmeye çalışılmamakta!

Cinsel yönelimi farklılık gösteren LGBTİ+ yurttaşlar, hedef gösterilmemekte!

Ve siyasi mülahazalara “meze” yapılmamakta!

İran'da ki Protestolar sırasında 47'si Çocuk En Az 378 Kişi Öldürüldü İran'da ki Protestolar sırasında 47'si Çocuk En Az 378 Kişi Öldürüldü

Bartın/Amasra’daki maden faciasında ihmal ve sorumsuzluk yoktur!

Bu topraklarda “kader” ve “fıtrat” yoksul emekçi halkların dünyasında yeri yoktur!

Bu topraklarda güvenlik birimleri kendilerini yargı yerine koymamakta! Mesela tüm Anayasal haklarımızı gayet en özgürlükçü bir ortamda kullanabilmekteyiz!

Şimdi de çuvaldızı ülkeyi yönetenlere, iğneyi de kendimize batırma zamanı, ne dersiniz?

Sizce Sendikalar, Oda’lar, “muhalif” siyasi partiler, dernekler ve Barolar, yaşama dair yurttaş sorumluluğunu yerine tam getiriyor mu?

İnsan hakları ihlaline uğrayan kim olursa olsun, o yurttaşın diline, rengine, inancına, geçmişteki “hatalarına,” kimliğine bakılmalı mıdır?  Sizce sevgili halkım…

Şimdi bu “KHK REJİMİ” illetinden kurtulmanın zamanı gelmedi, çoktan geçti bile ve herkesi tüm haksızlığa uğrayan insanlara ses olmaya ve maddi ve manevi dayanışmaya davet ediyoruz, ADALET HERKES İÇİN ADALET.