Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Memur Sen’in üye sayısı geçen yıla göre 6 bin civarında azaldı.

A+ | A-

2020 yılı memur sendikaları üye sayısına göre KESK’in üye sayısı küçük de olsa azalmaya devam etti. En büyük konfederasyon olan Memur Sen’in üye sayısı geçen yıla göre 6 bin civarında azaldı. Türkiye Kamu Sen’in üye sayısı ise 13 bin civarında arttı. Birleşik Kamu İş’in üye sayısı 2 bin 500 civarında arttı.

HİZMET KOLLARINDA ÜYE SAYISI ARTAN VE AZALAN SENDİKALAR

1- Büro Hizmet Kolu: BES’in üye sayısı azalırken, Büro Memur Sen ile Türk Büro Sen’in üye sayısı arttı. Büro Memur Sen ve Türk Büro Sen’deki üye artışı, Kredi Yurtlar Kurumunun, eğitim hizmet kolundan büro hizmet koluna geçmesinden kaynaklanmaktadır.

2- Eğitim: Türk Eğitim Sen’in üye sayısı 6 bin, Eğitim İş’in üye sayısı 2 bin civarında artarken, Eğitim Sen’in 4 bin, yetkili sendika olan Eğitim Bir Sen’in ise 5 bin civarında üye sayısı azaldı. Daha önce eğitim hizmet kolunda yer alan Kredi Yurtlar Kurumunun büro hizmet koluna aktarılması, üye sayısında azalmaya neden olmuştur.

3- Sağlık: Sağlık Sen’in 2 bin, Türk Sağlık Sen’in 2 bin 500 civarında üye sayısı artarken, SES’in üye sayısı 500 civarında düşmüştür.

4- Yerel Yönetim: KESK’e bağlı Tüm Bel Sen’in üye sayısı artmış. Türk Yerel Hizmet Sen 300, Bem Bir Sen ise 8 bin üye kaybetmiştir.

5- Basın Yayın: Yetkili sendika Birlik Haber Sen’in üye sayısı 1000 civarında düşmüş, Türk Haber Sen ile Haber Sen üye sayılarını korumuştur.

6- Kültür Sanat Sen: Kültür Memur Sen ile Türk Kültür Sanat Sen üye sayısını arttırırken, Kültür Sanat Sen’in üye sayısı azalmıştır.

7- Bayındır, İnşaat: Türk İmar Sen üye sayısını az olsa artırırken, Bayındır Memur ile Yapı yol Sen az olsa üye kaybetmiştir.

8- Ulaştırma: Ulaştırma Memur Sen ile Türk Ulaşım Sen üye kaybı yaşarken, BTS az da olsa üye artışı sağlamıştır.

9- Tarım ve Ormancılık: Yetkili sendika Toç Bir Sen üye sayısını 2 bin, Türk Tarım Orman Sen 500 civarında artırırken, Tarım Orkam Sen üye kaybı yaşamıştır.

10- Enerji: Türk Enerji Sen ve ESM az olsa üye kaybı yaşamıştır.

11- Diyanet: Diyanet Sen üye sayısını korurken, Türk Diyanet sen üye sayısının 1500 civarında artırmıştır.

Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ’in tam hali için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200904-11.pdf