Eğitim Sen Mersin Şubesi 2 Kasım İş Bırakma Eylemi İle İlgili Raporu Şube Binasında Gerçekleştirilen Basın Açıklamasıyla Paylaştı.

Eğitim Sen Mersin Şubesi Tarafından Açıklanan Raporu Şube Başkanı Mahmut Sümbül Okudu.

Rapor ile ilgili ayrıntılar şu şekilde;

KATILIM

Mersin'de  2 Kasım İş Bırakma Eylemine katılımı belirlemek için hazırladığımız ankete 227 işyerinden  temsilcilermiz katıldı. Mersin yerelde 227 işyerinde 2 Kasım İş bırakma eylemine katılan eğitim emekçisi sayısı 2008’dir.

Eğitim çalışanlarından ve kamuoyundan gelen tüm haklı tepkilere rağmen, mesleğimize hakaret niteliğindeki Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndan geri adım atılmaması üzerine 13 eğitim sendikası harekete geçerek 2 Kasım günü 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmiştir.

Ekran görüntüsü 2022-11-11 142705

Hepinizin bildiği gibi teslim edilmesi gereken haklarımızı yeni ve keyfi şartlara bağlayan, ezbere dayalı bir sınav sonucunda zaten ücretli, sözleşmeli, kadrolu olarak ayrıştırılmış olan bizi yeni sıfatlarla bir kez daha ayrıştıracak olan, okullarda çalışma barışını bozacak ve öğretmenin mesai saati dışındaki vaktini de gasp etmeye niyetli bu kanun, sadece eğitim çalışanları açısından değil, tüm eğitim sistemi açısından büyük bir tehdittir. Taleplerimiz açık ve nettir.

19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak kariyer basamakları sınavının derhal iptal edilmesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, TBMM'de ivedilikle ele alınarak yeni bir meslek kanununun tüm eğitim sendikalarının ve öğretmenlerin görüşleri alınarak düzenlenmelidir. Eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi sağlanmalıdır. Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve 1. dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir.

Eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak farklı ücret ve istihdam şekillerine son verilmeli, kadrolu güvenceli istihdam sağlanmalıdır. Kamuda mülakat uygulamasına son verilmelidir. Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile çocuk yardımı tutarları iyileştirilmeli, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmelidir. Öğrencilerimizin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme hakları, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınmalı ve kamusal eğitim sağlanmalıdır.

Ekran görüntüsü 2022-11-11 142727

 Bizler birer öğretmen sorumluluğuyla, sadece bu kanuna karşı değil, eğitimin ve eğitim çalışanının kronikleşen sorunlarına karşı sesimizi yükseltiyoruz ve yükseltmeye devam edeceğiz.  Ortak iradeyle Anayasa Mahkemesi’nin, Anayasa’ya aykırı düzenlemeler içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu  esastan görüştüğü Çarşamba günü Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz, diğer sendikaların genel başkanları ve MYK üyeleri ile birlikte Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun görüşüleceği Anayasa Mahkemesi önünde  sabah saatlerinden itibaren ‘Meslek Nöbeti’ tutmak için bir araya gelmiş, Anayasa Mahkemesi’ni öğretmenlerin sesini duymaya ve ÖMK’yi iptal etmeye çağırmıştır.

AYM önünde ‘Meslek Nöbeti’ tutmak için bir araya gelen sendika başkan ve yöneticilerinin taleplerini demokratik bir şekilde ifade etmesine izin vermeyen emniyet güçleri tarafından bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Aralarında Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz Ahmet Karagöz ve Simge Yardım’ın da bulunduğu çok sayıda sendika yöneticisi, ters kelepçe yapılarak gözaltına alınmıştır.

Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken "Eğitim" Paneli İle Yeni Bir Süreç Kurgulanacak Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken "Eğitim" Paneli İle Yeni Bir Süreç Kurgulanacak

Ülkemizde yıllardır uygulanan, özellikle son yıllarda belirgin bir şekilde artan yıldırma ve korkutma amaçlı saldırıların son hedefi yüz binlerce eğitim emekçisi adına AYM önünde toplanan sendika yöneticileri olmuştur. Siyasi iktidarın, kendileri gibi düşünmeyen, haksız ve adaletsiz uygulamalar karşısında itiraz eden, sesini yükseltenlere karşı gösterdiği tahammülsüzlük son dönemde öylesine artmıştır ki, iktidarın ve onun uzantılarının baskıcı politikaları artan şiddet ve gözaltılar ile sürdürülmektedir.

En doğal ve demokratik haklarımızı kullanmamızın yasa dışı bir şekilde engellenmesi ve sendika yöneticilerinin ters kelepçe ile gözaltına alınması kabul edilemez. Kendilerini hukukun ve kanunların üzerinde sananlar şunu çok iyi bilmelidir ki, haklı taleplerimizi her türlü baskı ve engellere rağmen savunmaya devam edecek, baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz.

Mersin Eğitim Sen Şube Yürütme Kurulu