Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar’a sorular…

| 13:55
A+ | A-

1 Haziran 2021 Salı günü TBMM Kit Komisyonunda Milli Piyango Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait 2017-2018 yılları Sayıştay raporları görüşülmüştür.

HDP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Kemal Peköz komisyon toplantısında Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar’a aşağıdaki soruları yöneltmiştir.

  • 20 Temmuz 2020’de boş olan kadroların doldurulması için bir müracaatınızın olduğunu söylediniz ancak 2017, 2018 ve 2019’da Sayıştay raporlarında önerilmiş olmasına ve sizin de yaklaşık olarak on ay önce ya da on bir ay önce müracaat etmiş olmanıza rağmen bu kadroların doldurulamamış olmasını neye bağlıyorsunuz?
  • 2019 Sayıştay raporlarında yer alan tespitlere göre, kurum, emekli olan işçilere kıdem tazminatlarını ve yıllık ücretli izin paralarını ödememiştir. Ödeme yapılmış mıdır? Yapılmamışsa bunun gerekçesi nedir, nasıl açıklıyorsunuz bunu?
  • Millî Piyango devlette iken şans oyunları yüzde 18 KDV’ye tabiydi, KDV geliri Millî Piyangonun faaliyet raporlarında kamuya sağlanan ayrı bir katkı kalemi olarak gösterilirdi. Demirören’e devredildikten sonra KDV neden kaldırılmıştır? KDV’nin kaldırılmasının kamuya tahminî zararı ne kadardır? Türkiye Varlık Fonunun mevcut KDV istisnası Demirören’in lehine yorumlanmalı mıdır ya da başka bir izahı var mıdır bunun?
  • Şans oyunlarının hasılatının başlangıçta öngörülenin ve taahhüt edilenin çok altında kalmasının sebebi sizce nedir? İşletmenin Demirören’e devri sonrasında bilme ihtimalinin çok zorlaştırılmış olması, oyun kolon fiyatlarının aşırı oranda artırılması ve bayilerin küstürülmesiyle ilgili düşünceler ifade edilmektedir. Bu konudaki düşünceniz nedir? Bu hasılatın düşmüş olmasını nasıl izah ediyorsunuz?
  • Sözleşmeye göre önümüzdeki yıldan itibaren, Demirören-Şisal, taahhüt edilen hasılat ile gerçekleşen hasılat arasındaki farkın yüzde 31,5’unu ceza olarak Türkiye Varlık Fonuna ödeyecektir. 2021’de 12,5 milyar TL hasılat taahhüt ediliyor. Demirören-Şisal 9,5 milyar TL hasılatta kalırsa -ki bu gidişle bunun daha da altına düşebilir- aradaki fark olan 3 milyarın yüzde 31’i, yaklaşık 900 milyon Türk lirası Fona ödenecektir. Bunun ödenmesiyle ilgili bir sıkıntı yaşama olasılığı ne kadardır? Ayrıca, söylentilere göre Covid-19 pandemisi gerekçe gösterilerek kapalı kapılar ardında bu sözleşmenin yumuşatılması yolunda bazı çalışmalar yapıldığı ve bu paranın alınmasından vazgeçilebileceği yolunda söylentiler basına da zaman zaman yansıyor. Bu konudaki düşünceniz ve fikriniz nedir? Böyle bir şeyin gerçekleşme olasılığı nedir?
  • Varlık ve hakları Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlara devriyle bu varlık hakları Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi tarafından yönetilmesi suretiyle yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna tutulacaktır. Özellikle, kanuna göre, Varlık Fonuna doğrudan yaptırdığı iş ve hizmetler KDV’den muaf tutulmuştur. Burada Millî Piyangonun KDV’den muaf olduğu anlamı çıkmaktadır. Esas muhatabı Maliye Bakanlığının bu konuda, KDV’den istisna tutulmasında görüşü nedir? Öyle bir girişiminiz, karşılıklı görüşmeniz olmuş mudur?

deneme