Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Resmi Gazete: Beşbinden fazla avukat bulunan illerde asgari ikibin avukatla yeni bir baro kurulabilir.

‘Çoklu baro’ yürürlüğe girdi

| 11:11
A+ | A-

ANKARA – Çoklu baro kararını da içeren yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Çoklu baro kararını da içeren “Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, asgari 2 bin avukatla kurulan barolarda, avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde Türkiye Barolar Birliği (TBB), ilgili baroya asgari avukat sayısının altı ay içinde sağlanması için süre verecek.

15 gün içinde

Bu süre içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine son verilecek.

Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolacak.

Düzenlemeyle, 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baro kurulabilmesine yönelik yasal düzenleme hükmü, yönetmelik hükümleri arasına eklendi. Yönetmeliğe eklenen fıkraya göre, 5 bin fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla kurulan barolarda yapılacak toplantılara katılacak tüm avukatların levhaya yazılı olması zorunlu tutuldu.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200902-6.htm

deneme