Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Róbert Ragnar Spano, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanlığı görevinden istifa et.

A+ | A-

KHK Platformları Birliği: Róbert Ragnar Spano’yu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanlığı görevinden derhal istifa etmeye çağırıyor.

Türkiye KHK Platformları Birliği, yazılı açıklamasında şu konulara dikkat çekti;

“Ülkemizde 20 Temmuz 2016 da başlayıp 2 yıl süren, ancak fiili olarak hâla devam eden OHAL /KHK Rejimi, bir çok hukuksuzluk ve hak ihlallerini de beraberinde getirdi.

#Spanoİstifa

KHKlarla sorgusuz sualsiz ihraç edilen, kurumları kapatılan yaklaşık 200 bin insan sadece işini kaybetmekle kalmamış birçok hakları da ellerinden alınmıştır.

Genel yargı sistemi içinde özel alanlar kurularak, eşit olması gereken ADALET; OHAL /KHK’lılar için sopa haline getirilmiştir. Binlerce dava açılmış, 4 yıldır devam eden süreçte, Dünya’dan gerekli tepkiler verilmemiştir.

AİHM; kamudan ihraçlar için kurulan ve hukukta yeri olmayan OHAL komisyonunu  iç hukuk yolu görerek adeta kendini inkar etti.

Son yıllarda Türkiye, AİHM’in kararlarını uygulamaktan büyük ölçüde kaçınmasının yanında, sözleşme maddelerine ilişkin ihlal kararlarının verildiği ülkeler arasındadır.

To the attention of European Court of Human Rights You are directing the victims of the Decree Law to the internal Law of interia as if there were a law system in Turkey.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 25 Nisan 2017 tarihinde, “Türk makamlarının insan haklarına saygı, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne ilişkin ciddi endişeleri tatmin edici bir şekilde göz önüne alıncaya kadar” Türkiye ile ilgili izleme sürecini yeniden başlatma kararı almıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Róbert Ragnar Spanó, 3-5 Eylül 2020 tarihlerinde bu hususların bilincinde olarak Türkiye’yi ziyaret etmeye karar vermiştir. Ziyaret, içeriği ve programı bakımından Türkiye ve Avrupa’da önemli tartışmalara yol açmıştır.

Ne yazık ki, Başkanın programı ve açıklamalarının içeriği, Türkiye’nin insan hakları siciline, baskıcı hükümete ve siyasallaşmış yargıya dikkat çekmede ciddi biçimde yetersiz kalmıştır.

261.700 people were detained within the scope of the 2016 coup attempt. “Of these, 155,000 people were investigated due to being member of an” armed organization “. 91.287 of these people were arrested by the judges. Turkey Violates Human Rights

Yargıç Spano mensubu oldukları kurumların Türkiye’deki mevcut kötü insan hakları sicilinden ve hukukun üstünlüğünün durumundan doğrudan sorumlu olduğu Türkiye Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Yargıtay Başkanını ziyaret etmiştir.

Uluslar üstü adalet

Yargıç Spano, 192 akademisyeni doğrudan, hukuka aykırı olarak işten çıkardıktan ve sosyal haklarından mahrum bırakarak insan hakları ihlallerinden sorumlu olan İstanbul Üniversitesi’nden fahri doktora derecesi almıştır.

Yargıç Spano’nun ziyareti yalnızca Avrupa’nın en sert otoriter devletlerinden birinin parlatılmasına katkıda bulunmakla kalmamış; aynı zamanda, savaş sonrası Avrupa’da en takdire şayan uluslar üstü adalet kurumlarından birinin ruhuna, güvenilirliğine ve koruyuculuğuna kabul edilemez bir saygısızlık teşkil etmiştir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında,  AİHM’in Türkiye de olan hak ihlallerini görmezden gelmesi ve yaşanan sosyal soykırımla ilgili dikkatlerini çekmek için Róbert Ragnar Spano’yu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanlığı görevinden derhal istifa etmeye çağırıyor,

Ve Diyoruz’ki

#Spanoİstifa” dedi.