Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Sağlıkta Performans Ödemelerinin Sonu Geldi.

A+ | A-

SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel yaptığı açıklamasında Performans Ödemelerinin Sonu Geldi.

Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin Talepleri; Sabit Ek Ödeme Tutarları İki Katına Çıkarılmalı, Sabit Ek Ödemeler Emeklilikten Sayılmalı, Sabit Ek Ödemeler Genel Bütçe Den Ödenmeli, Performansa Bağlı Döner Sermayeden Vazgeçilmeli

Yüksel; “Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri 2020 yılı başında yine hayal kırıklığına uğradı hekim dışı sağlık emekçileri ( hemşire sağlık memuru ebe röntgen teknisyeni laboratuvar teknisyeni sağlık teknisyeni diyetisyen fizyoterapist, biyolog, psikolog, , odyolog, tıbbi sekreter, tıbbi teknolog, sosyal çalışmacı, sağlık fizikçisi, çocuk gelişimcisi, sağlık teknisyeni, anestezi teknisyeni, diyaliz teknikeri, acil tıp teknikeri, ağız ve diş sağlığı teknikeri, şoför, arşiv ve ambar memuru vs.) 2019 yılın da alamadığı döner sermaye performans paylarını 2020 yılı ocak ayın da alacağım derken 2019 yılının yarısını dahi alamadı 70-400.00 TL arasın da çok cüzi ücretler aldı.  Adana kamu hastanelerin de çalışan tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri hayal kırıklığına uğradı

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çalışmaları ile kazanılan döner sermaye gelirleri nerelere harcanıyor.

1.Toplam gelirin %15 hazineye %1 sosyal hizmetlere %5 sağlık bakanlığı payı. Sağlık bakanlığı payı ile üretim de olmayan bakanlık ve alt kademe müdürlük çalışanlara öne sermaye payı ödenmekte

2. İlgili sağlık tesisi ve kamu hastanesinin hizmet alımlarına  ( laboratuvar, görüntüleme, temizlik, akaryakıt gideri ulaşım gideri vs. özel firmalara ödeme)

3. Fala mesai nöbet ücretleri

4.Mesai dışı çalışma ücretleri

5.yatırımlar tamir ve tadilatlar

6.Hastane de hastalar için ilaç ve tıbbı malzeme alım ücretleri

7. Eğitim ve araştırma giderleri.

8. Tüm çalışanlara sabit ek ödeme ödemesi

9. Taşeron dan kadroya geçenlere veya taşeronlar maaş ücreti

Buna benzer giderler karşılandıktan sonra geri kalan gelirin yarısını çalışanlara dağıtılması gerekirken son yıllar da bu dağıtım % 39 lara kadar düştü oran düştük başına ödeme azalıyor bu % yüz de oranını oluşan döner sermaye komisyonu veriyor SES soruyor komisyon da kimler var idarenin istediği gibi oran tespit ediliyor yetkili sendika temsilcisi imzası hangi yana ŞERH var mı komisyon üyeleri ne kadar farklı alıyor.  Komisyonu genel sekreter onaylaması gerekir

Hastane geliri bu ay misal 500.000.00 TL ise bunun e fazla 195.000.00tl si dağıtılabilir eğer hastanenin tüm personele ödenen sabit ek ödeme brüt tutarını geçmedi ise ödeme yapılmaz ancak aradaki fark ödenir.  Başka bir sakatlık 1.-2. Derecede çalışanların sabit ek ödemeleri tahsili ve çalışma yılı gözetilmiş yeni işe girenler içim sabit ek ödemeleri biraz farklıdır  her iki çalışana da eşit vereceğiz diyerek üst derecedekilerin  performansı düşüktür her iki çalışana da performans  çalışmasına göre verilmelidir. Görüldüğü gibi tüm hastane giderleri hastane deki sağlık emekçilerinin emeğinin karşılığı  gelirler den sağlanıyor  Hastane gelirleri yetmiyor hastaneler borçlanıyor zaman zaman ilaç tıbbı malzeme bulunmuyor tedaviler aksıyor çalışanlarının emeğinin karşılığı  performans ücretleri ödenmiyor Bu özelleşmedir sağlığın piyasaya açılmasıdır az kadro ile çok iş yaptırılıyor insanlar performans diyerek yarıştırılıyor. Şunu diyecekle SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) fiyatları 15 yıldır sabit biz 1,5 TL ye hizmet satıyoruz SGK ya ama dışardan aldığımız malzemelerle bu 6.00 TL diyecekler. SGK  zam yaptı SUT fiyatlarını yükseltirse acaba yurttaşın katkı katılım payları muayene ücretleri   ilaç fiyatları payları artmayacak mı?

Böylesine adaletsiz eşitsiz insanları rekabet diyerek rakip yapan ekip hizmetini yok eden bu performans ücret sistemin den vazgeçilmeli yeterli maaşlara zam yapılmadı enflasyon yükseldi satın aldığımız her şeye zam geldi şimdide döner sermaye performans ücretlerimiz kuşa çevirdiniz

Bizler insanca yaşamak istiyoruz herkesin sabit ek ödemeleri iki katına çıkarılarak emeklilikten sayılarak genel bütçeden ödenmelidir. Bu sorunların çözümü için SES de örgütlenelim” dedi

deneme