Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

SAVUNMA SUSARSA VATANDAŞIN NEFESİ KESİLİR…

| 22:37
A+ | A-

HATAY BAROSU Avukat Hakları Merkezi, İskenderun ilçesinde Avukat Okan Yüce’ye Tevkilen haciz işlemi gerçekleştirdiği sırada darp edilmesine yönelik basın açıklaması yayımladı.

Hatay Barosundan yapılan açıklamada, Avukatlık mesleği tarihin en eski mesleklerinden biri olup eski Yunan döneminden başlayan kadim ve köklü bir meslektir.

Avukatlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 36. Maddesiyle güvence altına alınan ve Temel Hak ve Ödevlerden olan Hak arama Hürriyetinin teminatı ve savunucusu konumundadır.

Avukatlar, yargının üç önemli sacayağından birinin temsilcileri olarak, vatandaşların adalete olan güveninin korunmasında büyük rol oynamaktadırlar. Zira Avukatlar, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.

Avukatlar, Toplumun Hak arama yolunda onları temsil etmenin yanı sıra Hukukun yok sayıldığı, Hukukun üstünlüğünün benimsenmediği durumlarda hukukun bekçileri olarak da görev yapmaktadırlar.

Avukatlık Mesleği hem Toplum açısından hem de Hukukun üstünlüğünün tesisi, Adaletin tecellisi açısından önemli bir konuma sahiptir.

Avukatlar Vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında bir temsilcidir. Asla sebebi değildir.

Avukatların temsil görevlerinin icrasının engellenmesi, Adaletin Tecellisinin engellenmesidir. Ve Avukatların temsil görevlerini yerine getirdiği esnada Darp edilmesi, esasen Hukuk sistemine vurulan bir Darbedir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Borçlarınızın veya sorunlarınızın sebebi Avukat değildir.

Dolayısıyla 16.07.2021 Tarihinde İskenderun ilçesinde bir meslektaşımızın yerine Tevkilen haciz işlemi gerçekleştirdiği sırada Meslektaşımız Av. Okan Yüce bilincini yitirmesine sebep olacak derecede darp edilmişlerdir. Hatay Barosu Avukat Hakları Merkezi olarak yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyoruz. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı, faillerin hakkettikleri en ağır cezayı almaları için sonuna kadar mücadele edeceğimizi bildiririz.

Biz bu olay vesilesiyle buradan bir kez daha sesleniyoruz;

SAVUNMA SUSARSA VATANDAŞIN NEFESİ KESİLİR…

deneme