Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

SES; “Kurban pazarları, kurban kesim işleri, bayramlaşma ve aile ziyaretleri salgın riskini arttırabilir.”

SES Adana Şube Yürütme Kurulu

A+ | A-

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI ADANA ŞUBESİ “KURBAN BAYRAMI YAKLAŞIRKEN SALGININ YAYILMASI YÖNÜNDE ENDİŞELERİMİZ ARTMAKTADIR” KONULU BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

Ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını yaklaşık 5 ayı geride bırakmış, gelinen aşamada resmi rakamlara göre 5 bin 645 insanımız ve onlarca sağlık emekçisi yaşamını yitirmiştir. Salgınla mücadelenin en başında, yaşanan sıkıntıların giderilmesi için SES olarak gerekli mercilerle acil bir şekilde görüş alışverişi içerisinde bulunup salgınla mücadelenin en ön safında bulunduk, sağlık emekçilerinin taleplerini dile getirdik. Salgının artış yaşadığı dönemde sağlık emekçilerinin göstermiş olduğu çaba ölümlerin daha az ve pandeminin sınırlı kalmasını sağlamıştır.

Salgının hızının tekrar artmaya başladığı şu günlerde vaka sayıları endişe verici bir şekilde artmaktadır. Maalesef ki ülkemizde denetlenebilir bir mekanizma yoluyla salgınla ilgili verilere ulaşmamız mümkün değildir. İlimizde edindiğimiz izlenimler rehavet ortamının genel anlamda hakim olduğu, günlük pozitif vaka sayılarının açıklananın aksine çok daha fazla sayıda olduğu ve servise yatış verilen pozitif vaka sayılarının ciddi şekilde arttığı yönündedir. Her geçen gün yeni bir sağlık çalışanının covid pozitif haberini alıyoruz. Pandeminin en korkulan senaryosunun gerçekleşip, hastalara tedavi için yer bulunamama ihtimali yaklaşmaktadır. Bu tablo pandeminin ikinci dalgasının beklenenden daha korkutucu olacağını gün gibi ortaya koymuştur. İktidarın önlemlerden vazgeçip, sorumluluğu ve olası suçu halka atacak şekilde açıklamalara yöneldiğini görüyoruz. Önlemlerden tamamen vazgeçilip sonra aramıza mesafe koyalım demekle pandemi yönetilmiyor, önlemler kısıldığı zaman vaka sayıları artıyor.

Gelinen aşamada sağlık emekçilerinin üzerine binen yük çok daha fazla ve hissedilir hale gelmiş, sağlık emekçilerinin pandemi süreci karşısında tükenmişlik hissi artmıştır. Sağlık emekçilerinin ikinci dalga yaklaşırken, başta 3600 ek gösterge ve 5 yıla 1 yıl yıpranma payı gibi özlük hakları ile tek bir kalemde emekliliğe yansıyan insanca adil ücret gibi haklı talepleri derhal yerine getirilip sağlık emekçilerinin moral ve motivasyonu arttırılmalıdır.

Pandeminin ilk üç ayında tavandan verileceği söylenen performans ödemeleri hem kamuoyunda çift maaş veriliyor izlenimi uyandırmış hem tüm sağlık çalışanlarına verilmemiştir. Sağlık bir ekip işi olmasına rağmen sağlık çalışanları arasında ayrım yapılmıştır. Üniversite hastanelerinde ek ödemeler ile ilgili ödenekler hem geciktirilmiş hem de adil şekilde yapılmamıştır. Sonraki süreçte de sağlık emekçileri ile dalga geçer gibi Temmuz ayında performans ödemeleri neredeyse sıfırlanmış, ilk üç ayda verilen tavandan ödemeler tabandan ödemeler haline gelerek sağlık emekçilerini ekonomik olarak zor durumda bırakmıştır. Performans değil; insanca yaşanılabilir, adil, emekliliğe yansıyan ücret talebimizin haklılığı bir kez daha ortaya konmuştur.

Pandemide en büyük risklerden birisini alan ancak unutulan birinci basamağın, müşteri memnuniyeti değil, sağlığın sosyalizasyonu düşünülerek planlanması gerektiği, aile sağlığı merkezlerinin kamuya ait birer bina olması gerekliliği ve gerek sağlık çalışanı istihdamı gerekse mesleki riskler (şiddet, pandemi vs.) konusunda devletin sorumluluktan kaçmaması gerektiğini tekrarlıyoruz. Gün geçtikçe yeni bir sağlık çalışanının pozitif haberini almaktan derin elem duyduğumuzu belirtiyoruz.

Covid-19 pandemisinin ilk aylarında, her ne kadar kabul etmese de meslek odaları ve sendikaların uyarıları doğrultusunda yetersiz de olsa karar alan ve ciddiyetle yaklaştığı izlenimini veren Sağlık Bakanlığı’nı ve bilim kurulunu tekrardan ciddiyete davet ederek Covid-19 pandemisinin hâlen geçmediğini, tedbirlerin en üst seviyeye çıkartılması gerektiğini ve pandemi hastanesi kavramının tekrar gündeme gelmesi gerektiğini ve kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı olan sağlık kuruluşlarının ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini hatırlatırız.

Yaygın test talebimizi bir kez daha yineliyoruz. Başta sağlık emekçileri olmak üzere risk teşkil eden, toplum ile iç içe çalışan bütün meslek gruplarına düzenli olarak Covid-19 testi yapılmalıdır. Salgının önüne geçmek açısından yaygın test yapılması hayati önem taşımaktadır.

Kurban Bayramı yaklaşırken salgının yayılması yönünde endişelerimiz artmaktadır. Kurban pazarları, kurban kesim işleri, bayramlaşma ve aile ziyaretleri salgının yayılım hızını arttırması yönünden çok risklidir. Toplumun maske, mesafe, hijyen konusunda uyarmak yeterli olmayacaktır. Bununla ilgili gereken önlemler bir an önce alınmalı ve topluma bilgilendirme yapılmalıdır.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak pandemi süreci başarıyla atlatılıp, haklı taleplerimiz yerine getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceğimizi buradan bir kez daha tekrarlıyoruz.