Çukurova Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapman S. Tuğba ARABALI KOŞAR’ın Sergi açılışında, Adana Ressamlar Derneği Başkanı Hüseyin Yılmaz yaptığı açılış konuşmasının ardından, Ç.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşehan Deniz Abik’i de yanına davet ederek, Sanatçı- Akademisyen Doç. Dr. S. Tuğba Arabalı Koşar’ a sergi katılım belgesini takdim etti.

sergi görsel 3

Bu sergide, Anadolu kültürünün Antik Stranonikeia’ ya kadar uzanan tarihsel geçmişinin tekstil sanatı aracılığı ile günümüze taşınması amaçlanmıştır.

Tekstil, maneviyatımızı sosyal ve duygusal olarak birleştirme gücüne sahiptir. Kapsayıcılığı teşvik edebilir, baskıya karşı durabilir ve zanaatkâr geleneklerini onurlandırabilir. Tekstil ve insan arasındaki görsel ve metaforik bağlar, bir ifade olarak anlatı yorganları için verimli bir zemin oluşturmaktadır. Her insanın tekstil ile "beşikten mezara" bir ilişkisi vardır. Bir tekstil ürünü olan yorgan da, insanla en yakın kullanım araçlarından biri olarak bu serginin amacını en iyi ifade edebilecek bir kavram olarak düşünülmüştür.

“STRATONIKEIA - Antik Bir Kentin YorumuTekstil Sanatı Sergisi, tekstilin olağanüstü sanatsal, sosyal ve kültürel önemini ortaya çıkarmak için, işlevsel olmanın ötesinde, bize ve tarihimize bir bakış açısı sağlamayı hedeflemektedir.

Stratonikeia Antik Kenti, Ege bölgesinde, Muğla'nın; Yatağan ilçesinin 7 kilometre batısında, bugünkü adıyla Eskihisar Köyü mevkiindedir.  Stratonikeia, Geç Tunç Çağı’ndan günümüze kadar kesintisiz olarak insanların yerleşimine sahne olmuştur. Hem özgün hikâyesi hem de birçok döneme (Klasik, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti) ait yapı ve kent dokusunun birlikte görüldüğü nadir yerlerden biridir. Stratonikeia, M.Ö 3. yüzyılın ilk çeyreğinde Seleukos Kralı I. Antiokhos tarafından kurulmuş ve eşinin ismi olan Stratonikeia’nın adı verilmiştir. Stratonikeia, bir kralın gücünün aşkın gücüne yenildiğinin ifadesidir.

sergi göresl 8

Manevi duygunun, somut güce dayalı tarihe mal olmuş güçlü aşkın sembolleri olan kadın ve erkek, onların bu duygusunu ifade eden yorgan bu serginin ana ögelerini oluşturmaktadır. Bölgenin geleneksel tekstil teknikleri bu konuyu aktarmakta tarihsel ve güncel bir rol almaktadır.

Eserler, antik dönem kültürlerinin, (yaşam biçimleri, sembolik ögeleri, mimarisi ve dokusu) bizi hala nasıl etkilemeye devam ettiğini göstermekle birlikte, tekstilin yerleşik görsel sanatlar arasındaki yerini yumuşak tekstil rölyefler olarak da sorgulamaktadır. Bu aynı zamanda belirli bir zanaatı yeniden tasarlanmış bir imajla birleştiren bir sanatsal müdahale biçimi olarak seçilmiştir. Sergide yer alan tüm eserler, Anadolu’nun tarihini Anadolu’nun yorgan tekniği ile tanımlamakta ve her biri kendi arkasındaki hikâyesiyle, hafızalarımızı yoklamaktadır.

Antik şehir Stratonikeia’nın önce fotoğraflarla görselleri oluşturulmuş, sonra şehrin hikâyesinden yola çıkılarak görsel anlatılar kurgulanmıştır. Sergide yer alan 14 çalışma numaralandırılarak sunulmuş, her birine güncel ve çalışmaya özgü adlar verilmiştir. Onlara yüklenen yeni kimlik ve farklı estetik algı; her birine yeni bir duygu, yeni bir hayat, yeni bir yorum kazandırmayı hedeflemiştir.

sergi görsel 7sergi görsel 6sergi görsel 2