Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

“Toplu oruç açma faaliyetleri Cemevlerimizde siyasilerin boy gösterdiği durumlara dönüşmeye başlamıştır”

A+ | A-

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Muharrem ayı içerisinde olunması dolayısıyla tutulan oruçlara ve oruç açmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklama Şu Şekilde;

ALEVİ KAMUOYUNA

Muharrem ayı içerisindeyiz ve Muharrem orucu tutan Can’larımızın niyetleri kabul ola…

 İnancımızı sürdürürken ve geleceğe aktarırken özünden kopmadan ve tarihten günümüze gelen yol düsturumuz dikkate alınmalıdır.

Geçmişte bazı olumsuz örnekleri bugün de görmekteyiz ve daha da olumsuz etkisi olabilecek etkinlikler için hazırlıklar yapıldığına şahit olmaktayız.

İnancımıza şehirleşme ile birlikte girmiş olan toplu oruç açma faaliyetleri (inançsal bir ritüel olmadığı için) maalesef ki artık Cemevlerimizde siyasilerin ve kamu bürokrasisinin boy gösterdiği durumlara dönüşmeye başlamıştır.

Halbuki inancımızda kimin oruç tutup tutmadığını kimse bilmez iken ve orucun özü itibariyle gösterişten uzak yapılması gerekirken,  toplu oruç açma merasimlerine katılan siyasi ve devlet erkanı ile boy boy resimlerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılıp reklam edilmesi de yolumuzun neresinde yer almaktadır? Oruç açımı gösteriş olmadan, herhangi bir protokol olmadan yapılmalı ve öncesinde veya sonrasında muhabbetler yapılmalıdır. Dışarıda yapılan, valilik veya belediyelerin yaptığı oruç açma programlarına katılmak kesinlikle doğru değildir.

Alevilikte lokma kültürü çok önemli bir yere sahiptir. İnancımızın belki de en çok korunması gereken kültürlerinden biridir. Yalnız son zamanlar da lokma kültürü ve özellikle  Karakazan anlayışımıza aykırı durumlar çok fazlasıyla yaşanmaktadır. Lokma veya Karakazan’a girecek payların muhakkak rızalık esasına dayalı olması ve gönüllerin birlenmesi sonrası pay edilmesi inancımızın esaslarından olmasına rağmen kamu da herkesin vergisiyle dönen bütçelerden Karakazan’a lokma girmesi de ayrı bir tartışmadır.

Bazı paylaşılan oruç açma görsellerinde yolumuzda olmayan iftar kelimesi ve iftar duası gibi yolu asimile eden örneklere çokça rastlamaktayız.

Özellikle son zamanlarda oluşturduğumuz toplu oruç açma faaliyetini siyasi ve kişisel amaçlarla Cemevi dışına taşıyıp özel salonlarda gerçekleşmesi bu yolu asimile etmeye hizmet etmektedir. Bu konuda çalışma yapanlara bugün ses çıkarmaz isek yarın beş yıldızlı otellerde yapılacak oruç açmalara zemin hazırlamış olacağız.

Kentleşmenin getirdiği nedenler ne olursa olsun Aleviliğin özünden kopmadan inancımızı geleceğe doğru bir şekilde aktarmak biz kurumların ve yol erenlerinin sorumluluğudur. Öncelikle organizasyonlar da yer almamalarını önemle rica ederiz.

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU

İnaçtan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Hasan Engin