Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

TTB: Çalışma yaşamı, sağlık, eğitim, üniversite vb. alana yönelik bilimsel bilgiye dayalı kamusal düzenleme gerçekleştirilmedi.

A+ | A-

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ;Covid-19 pandemisinin ülkemizde de görülmeye başlandığının resmî olarak açıklanmasının üzerinden 5 aydan fazla bir süre geçti. Bugün itibariyle, Cumhurbaşkanlığı tarafından “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu Genelge yayımlandı.

TTB Merkez Konseyi’nin Konuyla İlgili Açıklaması Şu Şekilde;

“Söz konusu genelge de dahil olmak üzere, ülkemiz genelinde ne çalışma yaşamı ne sağlık ne eğitim ne de üniversite vb. herhangi bir alana yönelik olarak bütünlüklü, bilimsel bilgiye dayalı ve toplumsal gereksinimleri önceleme özelliklerini birlikte taşıyan herhangi bir kamusal düzenleme gerçekleştirilmedi.

Tüm emekçiler, esnaf ve işsizler görmezden gelindi.

Genel bütçeden doğrudan kamusal mali destek kararıyla işverenler öncelenirken, tüm emekçiler, esnaf ve işsizler görmezden gelindi. Çalışma koşullarına ve çalışanlara yönelik düzenlemelerde de özel sektör, tarım sektörü ve kayıt dışı alanlar yok sayıldı.

Yayımlanan Genelge, bir yandan kamu çalışanlarını yöneticilerin keyfiyetine terk ediyor diğer yandan da kamu çalışanları dışındaki emekçileri kendi kaderiyle başbaşa bırakıyor.

Hükümet sorumluluğunu yerine getirmekten, sermaye gruplarıyla karşı karşıya gelmekten salgının yayılması, ölümlerin artması pahasına ısrarla kaçınıyor. Son örneğinde de görüldüğü gibi, çalışma koşulları ile çalışanlara yönelik olarak, pandeminin gerektirdiği nitelik ve nicelikteki düzenleme ile denetimler özel sektör söz konusu olduğunda yok sayılmaya devam ediliyor.

Bütünlüklü, bilimsel bilgiye dayalı ve toplumsal gereksinimleri önceleme

Salgının ülkemizde kontrol altına alınamamasının önemli nedenlerinden bir tanesinin bu tutumun olduğunu anımsatıyor ve özel sektör, tarım ve kayıt dışı alanlarda da hem çalışma koşulları hem de çalışanların özlük haklarına ve sağlıklarına yönelik bütünlüklü, bilimsel bilgiye dayalı ve toplumsal gereksinimleri önceleme özelliklerini birlikte taşıyan düzenlemelerin zaman geçirilmeden yapılmasını talep ediyoruz.

Kriterler ve kurallar

Diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanındaki kamu, özel kurum ve kuruluşlarla, buralarda çalışmakta olan hekimler başta olmak üzere, tüm emekçilere yönelik olarak, salgın koşullarındaki uygulamalar için kriterler ve kurallar henüz kamuoyu ile paylaşılmamıştır.

Sağlık Bakanlığının aracılığıyla Hükümet, salgının geldiği ve gelebileceği aşamalara göre, ne gibi uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğiyle ilgili olarak bütünlüklü, bilimsel bilgiye dayalı ve toplumsal gereksinimleri önceleme gibi özellikleri birlikte taşıyan kriterleri ve kuralları daha fazla zaman kaybetmeden belirlemelidir.

Tüm tarafların katılımıyla

Her bir ilde, salgının geldiği aşamaya göre, kamu ve özel sağlık kuruluşları arasında nasıl bir görev paylaşımı yapılacağından tüm çalışanların görevlerinin nasıl düzenleneceğine kadar kriterler ve kurallar, tüm tarafların katılımıyla ve şeffaf olarak bir an önce belirlenmeli ve kamuoyuna açıklanmalıdır.

Bilimin ve bilimsel bilginin temel işlevinin öngörü olduğunu, sorunlar yaşanmadan önlemlerin planlanması gerektiğini bir defa daha anımsatıyor ve gereğini birlikte yerine getirebilmek için hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.”

Saygılarımızla.

26 Ağustos 2020

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi