Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

TTB’den, Sağlık Bakanına, ‘ölüm ve hastalıklara engel olacak, azaltacak uygulamaları sizinle, yüzyüze görüşmek istiyoruz.’

TTB'den, Sağlık Bakanı Dr Fahrettin Koca’ya Çağrı

A+ | A-

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Covid-19 salgınında 5’i bu ay olmak üzere 32 kişiye ulaşan hekim ölümleri konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrıda bulundu.

Çağrıda “Ölen sağlık çalışanları sayısında Dünya’da ilk sıralarda yer alındığı” vurgulanırken, önerilen tedbirlerin uygulanmaması halinde hekim ölüm sayılarının çok daha vahim bir hal alacağı” kaydedildi.

TTB Genel Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman imzasıyla yapılan çağrı şu şekilde;

Sayın Bakan,

Türkiye’de, COVID-19 hastalığı nedeniyle yaşamım yitiren hekimlerin sayısı, 5’i Ağustos ayında olmak üzere, 32 ‘ye ulaştı. Bugüne kadar önerilerimiz, yaptığımız uyarılar dikkate alınıp gerekli düzenlemeler yapılmadığı için ülkemizde hastalanan ve ölen sağlık emekçilerinin orantısı, dünya ülkeleri arasında maalesef ilk sıralarda yer almaktadır. Yapılması gerekenler bir an önce hayata geçirilmediği takdirde önümüzdeki sürecin daha da ağırlaşarak devam edeceğinden kaygı duyuyoruz.

 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak, söz konusu ölüm ve hastalıklara engel olacak, azaltacak uygulamaları sizinle, yüzyüze görüşmek istiyoruz. Bu bilgi alışverişinin karşılıklı tarihsel sorumluluğumuz olduğu düşüncesindeyiz.

Görüşmemizde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri ile birlikte, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve üye uzmanlık derneklerinin temsilcilerinin de olması, uzmanlık alanlarının bilimsel bilgi ve tecrübeleri ile çözüme olanak sağlayacak, sürecin şeffaf ve bilimsel olarak yürütülmesine katkı sunacaktır.

Kayıplarımız daha da artmadan bu görüşmenin en kısa sürede gerçekleştirilmesi için gerekli çabayı göstermenizi bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Sinan Adıyaman