Seçmeli Ders Başvurularının başlamasıyla, Arapça dersini seçmek isteyen öğrenciler ve veliler, kendilerine sunulan ders başvuruları arasında Arapça dersinin olmadığı gerçeği ile yüzleşmektedir. 

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, konuyu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e cevaplanması istemi ile ilettiği  soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

Tülay Hatimoğulları, soru önergesinde şu ifadelre yer verdi.

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıfların müfredatında ‘Yaşayan Diller ve Lehçeler’ ve ‘Yabancı Dil’ olarak seçmeli dersler yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ifade edildiği şekliyle; ‘Yaşayan Diller ve Lehçeler’; “Ülkemizde var olan yaşayan diller ve lehçeleri gelecek kuşaklara aktarabilmek ve bu alanda toplumun da ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 2012-2013 eğitim öğretim yılından seçmeli olarak uygulanmaya başlanan...” olarak anlatılmaktadır. ‘Yabancı Dil’ kapsamında yer alan Arapça dersinin; okul müdürlüklerinin imkan ve şartları kapsamında, kendileri tarafından hazırlanıp Bakanlıkça onaylanacak öğretim programları doğrultusunda okutulabileceği belirtilmektedir.

2023- 2024 Eğitim Öğretim Yılı Seçmeli Ders Başvuruları başlamıştır. Arapça dersini seçmek isteyen öğrenciler ve veliler, kendilerine sunulan ders başvuruları arasında Arapça dersinin olmadığı gerçeği yüzleşmektedir. Hatay, Adana ve Mersin bölgesinde anadili Arapça olan birçok öğrenci ebeveyni tarafıma ulaşmış, çocuklarının anadilleri olan Arapçayı, seçmeli olarak hak tanınsa da fiilen, seçememe durumlarını iletmişlerdir. Ortaokul müdür ve idarelerinin Arapça derslerini açmaları gerektiğini ve seçmeli de olsa Arapça dersini tercih etme haklarının gasp edilmemesi için mücadele edeceklerini söylemişlerdir.

Bu bağlamda;

1. Seçmeli dersler arasında Arapça’ya yer verilmeyerek zorunlu olarak başka derslere yönlendirmek doğru mudur? Koşulları uygun olmasına rağmen seçmeli dersi açmayan okul idarecileri hakkında bir yaptırım uygulanacak mıdır?

2. Seçmeli derslerin seçiminde konusunda okul idarecileri velilere ve öğrencilere bilgilendirme yapmakta mıdır?

3. Arapça dilinin müfredatta seçmeli yabancı diller arasında yer almasına rağmen okullarda açılan seçmeli dersler arasında yer almamasının nedeni nedir? Bu konuda soruşturma açılacak mıdır?

4. “Yabancı Dil’ kapsamında yer alan Arapça dersinin; okul müdürlüklerinin imkan ve şartları kapsamında, kendileri tarafından hazırlanıp Bakanlıkça onaylanacak öğretim programları doğrultusunda okutulabilecek olması”, bahsedilen “imkan ve şartlar” olmadığı takdirde öğrenciler tarafından dersin seçilemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu da müfredatın müdürlükler nezdinde uygulanırlığının keyfiliğine neden olmaktadır. Buna engel olacak çalışmalarınız var mıdır?

5. Arapça dili öğretmeni ataması yapılacak mıdır? Son beş yılda atanan Arapça öğretmen sayısı kaçtır?

6. Arapçaya inanç/din öğretimi temelinde bakılmaktadır, bu da dile tek yönlü bir anlam yüklemektedir. Bu eksen dışında dil öğretimi/eğitimi amacı ile Arapça dersleri vermek üzere çalışmalarınız olacak mıdır?

7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Arapça dilinin yaşayan diller bağlamında değerlendirilmesi amacı ile yürüttüğü bir çalışma var mıdır?

CHP'li Kani Beko, AKP EYT’LİLERİ BİR KEZ DAHA ALDATTI CHP'li Kani Beko, AKP EYT’LİLERİ BİR KEZ DAHA ALDATTI

8. Türkiye’de yaşayan halkların anadilinde eğitim alabilmeleri için Bakanlığınız tarafından çalışmalar yapılacak mıdır?