Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Tüm Bel-Sen İstanbul 3 No’lu Şube: Şiddet Gören Eşe Mali Hakların Ödenmesi Sağlandı

| 15:26
A+ | A-

KESK’e bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İstanbul 3 No’lu Şube tarafından yapılan yazılı açıklamada; “İstanbul, Maltepe Belediyesinde çalışan bir erkek üyemizin eşine uyguladığı şiddet, kadının başvurusu üzerine imzaladığımız toplu iş sözleşmesinde yer alan ilgili madde doğrultusunda mali hakların mağdur eşe ödenmesi sağlanmıştır” denildi.

Tüm Bel-Sen 3 No’lu Şube Yürütme Kurulu konuyla ilgili paylaşımında şu konulara dikkat çekti;

 Kapitalist ataerkil düzenin kadın düşmanlığı ve kadına yönelik; cinsel, fiziksel, ekonomik ve psikolojik saldırıları yaşamın her alanında artarak ve biçim değiştirerek günümüze kadar gelmiştir.

Sendikal örgütlenmeler, çalışma yaşamındaki toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıkları aşarak daha eşitlikçi bir toplum yaratmanın önemli araçlarından biridir. Bizler de TÜM BEL – SEN olarak bu bilinçle hareket ederek hayatın her alanında olduğu gibi örgütlü olduğumuz tüm belediye ve yerel yönetimler iş kolunda da kadın katliamı boyutuna gelen kadına yönelik (fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik) şiddetin önlenmesi için fiili, meşru, hukuksal mücadelemizi sürdürmekteyiz.

Yetkili olduğumuz belediyelerde imzaladığımız toplu iş sözleşmelerinde yer alan İstanbul Sözleşmesinin dayanak oluşturduğu “Çalışanın aile içi şiddet uyguladığı durumlarda; ailesinin şikâyeti üzerine Belediye Sosyal Hizmet Uzmanının yapacağı değerlendirme sonucu şiddet uygulandığı tespit edilirse, DU sözlesme hükümlerinde yer alan mali haklar mağdur olan eşe ödenir.” madde doğrultusunda şiddete uğrayan eş lehine tavır almaktayız.

İstanbul, Maltepe Belediyesinde çalışan bir erkek üyemizin eşine uyguladığı şiddet, kadının başvurusu üzerine imzaladığımız toplu iş sözleşmesinde yer alan ilgili madde doğrultusunda mali hakların mağdur eşe ödenmesi sağlanmıştır.

Bizler biliyoruz ki; şiddetsiz bir yaşam, sömürüsüz bir dünya mümkün. Sendikamız kurulduğu günden bu güne; emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın ve laikliğin hâkim olduğu bir ülke ve dünya üzerinde şiddetsiz, sömürüsüz yaşam için mücadelesini sürdürmeye devam ediyor ve edecek.

deneme