Vantilatör, tipik olarak hava gibi bir gaz olan bir sıvı içinde akış oluşturmak için kullanılan bir cihazdır. vantilatörler, hava üzerinde hareket eden dönen bir kanat veya kanat düzeninden oluşur. Kanatların ve göbeğin dönen tertibatı pervane, rotor veya rotor tertibatı olarak bilinir. Vantilatörlerin çoğu elektrik motorlarıyla çalışırlar. Ancak hidrolik motorlar ve içten yanmalı motorlar dahil olmak üzere başka güç kaynakları da kullanılabilir. Vantilatör modelleri dönme hareketi kullanılarak havayı sirküle etmek için tasarlanmış mekanik bir cihazdır. Çok çeşitli endüstriyel, ticari ve evsel ortamlarda hava hareketi oluşturmak için bir bu ürünler kullanılabilir.

AKILLI TARIM DÖNEMİ AKILLI TARIM DÖNEMİ

Vantilatörler, yüksek basınç oranlarında akışlar üretirler ve endüstriyel amaçlarla ve ayrıca iç mekanları ısıtma ile soğutma veya iç ortamlardaki kokuları giderme gibi evsel kullanımlar için kullanılırlar. Vantilatörler genellikle akışın aşağı doğru yönlendirilmesi için tasarlanır. Bu, üzerinde sınırlı alana sahip bir nesne üzerinde hareket eden havanın neden olduğu sürtünme kayıplarını azaltarak potansiyel enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarır. https://www.luxell.com.tr/vantilator sayfasında bu ürünleri inceleyebilirsiniz.