Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Venezuela Ulusal Kurucu Meclisi, ABD Ablukasına Karşı, Yasa Tasarısını onayladı.

A+ | A-

ANC başkanı, Abluka Karşıtı Yasa ile “ülkenin ekonomik yaşamında yeni bir aşamanın başladığını” vurguladı. 

Abluka Karşıtı Yasa taslağını onayladı.

Venezuela Ulusal Kurucu Meclisi (ANC), bu Perşembe günü olağanüstü bir oturumda, Hükümete Güney Amerika ulusuna yönelik ABD ablukasının ekonomik-ticari ve mali kuşatmasıyla yüzleşmek için mekanizmalar sağlayacak olan Abluka Karşıtı Yasa taslağını onayladı. 

Ülkenin bu parlamento örneğinde geliştirilen tartışmada, Ulusal Kalkınma için Abluka Karşıtı Yasa ve İnsan Hakları Garantisi’ni oluşturan Bölüm I ve II okundu ve daha sonra seçmenler tarafından tartışılacak. 

Konuşmalarda, Kanunun işçi ücretleri ve reel gelir için telafi edici bir sistem oluşturulması ve ulusun ekonomik ve üretken dengesine yönelik tedbirler gibi hususları vurgulandı. 

Onaylamak Vatanı Sevmektir.

Anayasa avukatı Hermann Escarráa, “Bir savaşın içindeyiz, ama aynı zamanda kurucu bir süreç içindeyiz. Bu ANC barışı yeniden sağladı ve temel yasaları yürürlüğe koydu” uyarısında bulundu ve “bu yasayı geçirmemek devrime karşı olmaktır. Onu onaylamak Vatanı sevmektir.

ANC’nin başkanı Diosdado Cabello ise, “Bu Yasa, ABD Hükümeti’nin ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan sürekli saldırıları karşısında ülke ekonomisini korumanın bir aracıdır” dedi.

Aynı şekilde, tasarının anayasaya aykırılığına ilişkin yorumları da yalanlayarak, bunun Anayasayı “garanti ettiğini” ve onun bir parçası olduğunu belirtti. “Başkanımıza, kendisini ve Venezuelalıları ABD Hükümetinin oluşturduğu tehditlere karşı savunması için bir araç sağlamamız gerekmiyor mu?” Diye düşündü. 

Kanun onaylandıktan sonra, Yürütmenin kararına göre Danıştay’a sunulacak ve böylece bu organ, Yüksek Adalet Divanı Anayasa Dairesinden bu Abluka Karşıtı Kanunun anayasaya uygunluğuna ilişkin görüşünü isteyecektir.

Başkan Nicolás Maduro tasarının sunumunda, “Bütün bunlar bizi yalnızca konjonktürel ve siyasi an için değil, aynı zamanda emperyalist ablukaya karşı da hukuken, etik açıdan korumaya yöneliktir,” dedi. .