Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Av. Asile Betül YAYLA

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI İdari işlemler, kamu idarelerinin kamu hizmetinin yerine getirilmesinde, kamu otoritesini kullanarak ilgililerin rızası aranmaksızın, onların hukuki...

“Nafaka; beslenme, geçindirme, çıkma, gitme, sarf etme anlamına gelen infak kelimesinden türemiştir.” (Bilal Köseoğlu, Aile Mahkemelerinin İşleyişi, Seçkin Yayınevi, Ankara...

deneme