Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Av. Gizem Gül Uzun Kutlay

Kadına yönelik şiddetin türleri bulunmaktadır. FİZİKSEL ŞİDDET.CİNSEL ŞİDDET.SÖZLÜ/ DUYGUSAL/ PSİKOLOJİK ŞİDDET.EKONOMİK ŞİDDET. Psikolojik şiddet (psikolojik istismar, duygusal şiddet, ya da duygusal istismar olarak da bilinir), failin mağduru duygusal olarak sindirmek ve aşağılamak,...

Belgede sahtecilik suçu KAMU GÜVENLİĞİNE karşı suçtur. Öncelikle belge kavramını inceleyelim.  Belge, insanın iradesini hukuki sonuç doğurmaya uygun, yazılı ve...

Meşru müdafaa, diğer bir deyişle meşru savunma, kendisine veya başkasına yönelmiş haksız bir saldırıya karşı o anki durum ve imkanlarla saldırı ile ORANTILI...

1.HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI Hastalar dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. 2.BİLGİ İSTEME HAKKI Hastalar mevcut...

deneme