Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Prof. Dr. Meral ATICI

Prof. Dr. Meral Atıcı Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı Prof. Dr. Meral Atıcı Çukurova University Education Faculty Educational Sciences Department Psychological Counselling and Guidance Division

Prof. Dr. Meral Atıcı ÇÜ Eğitim Fakültesi, PDR Anabilim Dalı Okula Uyum Çalışmaları Okul psikolojik danışmanları öğrencilerin eğitsel, kariyer ve...

Anlaşmazlıkların çözümünde yapıcı ve alternatif bir yaklaşım: Akran arabuluculuğu Prof. Dr. Meral Atıcı Yazılı ve görsel basında kadına yönelik şiddet...